Kränkande behandling

Det är ett absolut förbud för vuxna i till exempel förskola eller skola att kränka elever, som att till exempel säga elaka saker, hota eller använda våld.

Vad ska du göra om du har blivit kränkt?

Om du känner dig utsatt för mobbning eller kränkande behandling i skolan ska du i första hand vända dig till din lärare eller i andra hand till skolans rektor. Läs mer om grundskolans arbete kring likabehandling:

Likabehandlig

Man kan också lämna klagomål gällande sin skola om den inte har utrett en anmälan om trakasserier eller åtgärdat trakasserier från andra elever eller studenter där.

Kränkande eller diskriminerande behandling kan man anmäla till Barn- och elevombudet (BEO).

BEO.skolinspektionen.se - Gör en anmälan till barn- och elevombudet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är diskriminering?

Diskriminering innebär att till exempel personal på en skola behandlar en person sämre än någon annan person i en jämförbar situation för att man till exempel är bisexuell eller är född i ett annat land än Sverige. Det kan också vara att en lärare, rektor eller annan personal trakasserar dig.

Diskriminering kan även vara indirekt. Ett exempel är när regler som verkar neutrala faktiskt är orättvisa för personer från en viss grupp, till exempel tjejer eller kvinnor. Det är även diskriminering om man som närstående drabbas av diskriminering, till exempel om ens föräldrar är homosexuella och man trakasseras för detta.

DO.se - diskrimineringsombudsmannen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2024-04-17