Budget och plan

I den politiska planerings- och uppföljningsprocessen sätter politiken inriktning och mål, fastställer budget samt följer upp resultat och ekonomi.

Besökare på familjecentralen

Foto: Linn Malmén

Så används dina skattepengar

Varje år fattar politikerna beslut om hur de ska fördela pengarna till kommunens verksamheter och funktioner under kommande år och vilka mål, områden och investeringar som de särskilt vill prioritera.

Kommunalskatten ska fördelas på en mängd verksamheter – skola, äldreomsorg, kultur, infrastruktur, fritid och mycket mer.

Våra mål

Budgeten innehåller strategiska mål som övergripande beskriver hur visionen ska uppnås.

  • En kostnadseffektiv kommun
  • En tilltalande kommun att utvecklas i
  • En energieffektiv och miljömedveten kommun

Budget för 2024

Budgeten beslutades i kommunfullmäktige i juni 2023.

Budget 2024 samt plan 2025-2026 Pdf, 9.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Budget för 2023

Budgeten beslutades i kommunfullmäktige den 8 december 2022.

Budget 2023 samt plan 2024-2025 Pdf, 11.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Budget för 2022

Budgeten beslutades i kommunfullmäktige den 9 december 2021.

Budget 2022 samt plan 2023-2024 Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Budget för 2021

Budgeten beslutades i kommunfullmäktige den 17 december 2020.

Budget 2021 samt plan 2022-2023 Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Budget för 2020

Budgeten beslutades i kommunfullmäktige den 28 november 2019.

Budget 2020 samt plan 2021-2022 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2024-02-02