Budget och plan

I den politiska planerings- och uppföljningsprocessen sätter politiken inriktning och mål, fastställer budget samt följer upp resultat och ekonomi.

Bostadsområde vid vik av Vänern

Foto: Grums kommun

Så används dina skattepengar

Varje år fattar politikerna beslut om hur de ska fördela pengarna till kommunens verksamheter och funktioner under kommande år och vilka mål, områden och investeringar som de särskilt vill prioritera.

Kommunalskatten ska fördelas på en mängd verksamheter – skola, äldreomsorg, kultur, infrastruktur, fritid och mycket mer.

Budget för 2022

Budgeten beslutades i kommunfullmäktige den 9 december 2021.

Budget 2022 samt plan 2023-2024 Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Budget för 2021

Budgeten beslutades i kommunfullmäktige den 17 december 2020.

Budget 2021 samt plan 2022-2023 Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Budget för 2020

Budgeten beslutades i kommunfullmäktige den 28 november 2019.

Budget 2020 samt plan 2021-2022 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Våra mål

Budgeten innehåller strategiska mål som övergripande beskriver hur visionen ska uppnås.

  • En attraktiv och jämställd kommun
  • God service till medborgarna
  • En trygg kommun att leva och bo i
Uppdaterad: 2022-04-08