Frånvaro och ledighet – förskola

En ökad närvaro gör att fler barn får ta del av den viktiga pedagogiska utveckling som bedrivs på förskolan. På den här sidan hittar du information om hur du anmäler frånvaro.

Frånvaro vid sjukdom

Om ditt barn blir sjukt är det ditt ansvar som vårdnadshavare att kontakta förskolan. Frånvaro anmäls via SchoolSoft. Vid oanmäld frånvaro kontaktar förskolan dig samma dag.

Ledighet

Under din semester eller annan ledighet ska även ditt barn vara ledigt från förskolan. Barnet har också rätt till ledighet under året och ska ha en sommarledighet på minst fyra veckor i sträck. För barn med närvarotid 15 timmar/veckan beslutas dessa fyra veckornas förläggning av rektor.

Åtgärdstrappa för förskolans och hemmets arbete med närvaro och frånvaro

Information till vårdnadshavare

När ditt barn börjar i förskolan kommer du att få information om hur vi hanterar frånvaro och hur du gör för att sjukanmäla ditt barn, lämna in schema och vad som är viktigt att tänka på.

Rapportera frånvaro första frånvarodagen

Har du missat att rapportera in att ditt barn inte kan komma till förskolan, räknas detta som oanmäld frånvaro.

Förskolan anmäler då oanmäld frånvaro i SchoolSoft så snart som möjligt.

Identifiera frånvaro

Om förskolan gör oanmäld frånvaro och ingen återkoppling sker från dig som vårdnadshavare kommer vi att försöka kontakta dig samma dag.

Uppföljning av frånvaro

Vi följer upp och uppmärksammar återkommande frånvaro i dialog med dig som vårdnadshavare.

Vid frånvaro där någon form av oro finns tar vi kontakt med dig som vårdnadshavare. Detta för att ta reda på mer om barnets situation och för att tillsammans göra en plan för fortsatt närvaro. Pedagog kan involverar specialpedagogerna.

Fortsatt frånvaro

Om frånvaron fortsätter, trots att pedagog eller rektor har varit i kontakt med dig som vårdnadshavare, kallar specialpedagog till möte med barnhälsoteamet.

Vid detta möte görs en tydlig plan för att öka närvaron. Uppföljningsmöte bokas in cirka 8 veckor senare för avstämning. 

Om avsteg från planen görs så kan detta leda till en orosanmälan.

Uppdaterad: 2024-06-12