Dödsboanmälan och begravning

När du som anhörig eller vän mister en närstående ställs du inför sorg och saknad, men också inför praktiska frågor kring begravning, bouppteckning och dödsboanmälan.

Närbild på gul tussilago-blomma

Foto: Grums kommun

Bouppteckning

Grums kommun kan hjälpa till att göra en enklare bouppteckning, en så kallad dödsboanmälan, om det inte finns några tillgångar i dödsboet efter den avlidne.

Det ska alltid göras en bouppteckning när någon har avlidit. En bouppteckning är en förteckning över vad den avlidne ägde och vilka skulder han eller hon hade. Det är vanligast att en jurist från begravningsbyrån gör bouppteckningen.

Om den avlidnes pengar inte räcker för att betala en bouppteckning kan kommunen hjälpa till med en dödsboanmälan. Det är en sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder.

När kan en dödsboanmälan göras?

För att en dödsboanmälan ska kunna göras får det inte finnas några pengar kvar när dessa kostnader är betalda:

  • begravning och gravsten
  • kostnad för att ta hand om och tömma den avlidnes bostad

Det får inte finnas någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet. Det innebär att den avlidne inte får ha ägt mark eller haft rätt att nyttja mark som någon annan har ägt. Dödsboets tillgångar måste förbli orörda under den tid som socialtjänsten gör sin utredning och fram till att beslut har fattats om en dödsboanmälan kan göras.

De tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand användas för att betala begravningskostnaderna. Inga andra räkningar ska alltså betalas förrän detta är utrett. Om tillgångarna inte räcker för att betala övriga räkningar och skulder som den avlidne lämnat efter sig, finns möjlighet att få skulderna avskrivna vid uppvisande av dödsboanmälan. Det gäller dock inte begravningskostnader eller lån med borgenär.

Vad händer med autogiron, räkningar, hyresavier, eventuella skulder?

Inga tillgångar i dödsboet ska röras förrän dödsboets tillgångar är utredda. Alla eventuella autogireringar, överföringar och liknande, ska stoppas omgående efter dödsfallet. Detta görs av dödsbodelägarna.

Om den avlidne har bott själv, ska hyresavtalet till den avlidnes boende sägas upp omgående av dödsbodelägarna. Vid dödsfall är uppsägningstiden för hyresavtal alltid en månad.

Hur går utredningen om dödsboanmälan till?

Du som är dödsbodelägare eller företrädare för dödsboet bokar en tid hos kommunen. Eventuella skulder för den avlidne tas inte med i dödsboanmälan.

Begravning

För frågor om begravning och jordfästning kan du kontakta en begravningsbyrå. Begravningsbyråerna kan också hjälpa till med bouppteckning och arvskifte.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Kostnader för begravning ska i första hand täckas av tillgångarna i dödsboet eller genom försörjningsskyldigas inkomster eller tillgångar. Begravningskostnader ska betalas före alla andra kostnader som hör till dödsboet, som till exempel obetald hyra, hushållsel, tömning eller städning av bostaden.

I vissa fall kan socialtjänsten erbjuda hjälp och ekonomiskt stöd om dödsboets tillgångar inte räcker till begravningskostnader. Vid ansökan avräknas alla kända tillgångar i dödsboet av såsom lön, sjukpenning, pension, försäkringar, bankmedel, eventuell skatteåterbäring med mera.

Biståndet omfattar nödvändiga kostnader för begravning. Merkostnader för begravning på annan ort, i eller utanför Sverige, beviljas inte.

Uppdaterad: 2024-04-10

Kontakt

Sara Bagge
Handläggare
sara.bagge@grums.se
0555-422 82