Förskolan Svalan

Ålder 1-3 år. Förskolan Svalan är centralt belägen i Grums tätort med närhet till skog och bibliotek. Förskolan består av fyra avdelningar: Bambi, Bamse, Skalman och Pluto.

Kontakta oss

Telefon

Bamse
0555-421 05, 070-508 38 10

Skalman
0555-42106, 070-508 39 91

Bambi
0555-421 77, 070-508 38 54

Pluto
0555-421 78, 070-508 41 48

Besöksadress

Gamla vägen 116, 664 34 Grums

Så här jobbar vi

Vi vill tillsammans med barnen skapa en trivsam, trygg, lärorik och lekfull miljö där barnens självkänsla stärks. Vår pedagogiska verksamhet bygger på att ta tillvara och synliggöra barnens intressen och initiativ. Vi är med och stöttar barnen så att de utvecklar sin förmåga att leka och lära. 

Språket är centralt och viktigt i barns utveckling och lärande. Vi arbetar hela tiden för att utveckla barnens språk och ge dem ett stort ordförråd. Det gör vi bland annat genom att arbeta med rim och ramsor, sagoläsning, bokpåsar, sång och dramatisering, imitation, alfabetet samt egna bilderböcker. Förskolan arbetar också med matematik, naturvetenskap och teknik för att barnen ska kunna ges möjlighet att utveckla sin nyfikenhet, kreativitet samt att de börjar utforska och undersöka sin omvärld genom att experimentera, bygga och konstruera.

På förskolan arbetar vi efter ett lekpedagogiskt tema i form av Bamse och hans vänner. De kommer då och då på besök hos oss på Svalan. Med hjälp av karaktärerna kan vi agera och sedan på ett lekfullt sätt diskutera tillsammans med barnen hur man ska vara mot varandra och hur man visar hänsyn.

Vi arbetar aktivt med pedagogisk dokumentation som handlar om att vi synliggör varje barns lärande. På så sätt får vi förståelse för deras tankar och funderingar och kan då lotsa dem vidare i deras fortsatta utveckling.

Vi erbjuder en god pedagogisk verksamhet där omsorg, trygghet, lärande och fostran bildar en helhet.

Här hittar du fler kontaktuppgifter rektor och specialpedagog

Uppdaterad: 2020-08-31

Navigera vidare