Ung utan arbete eller studier

Är du mellan 16 och 20 år, folkbokförd i Grums kommun och har valt att inte studera på gymnasiet, introduktionsprogrammet eller likvärdig utbildning, eller har hoppat av en gymnasieutbildning och inte har någon sysselsättning finns det flera sätt att få stöd och hjälp på.

Gitarr i närbild

Foto: Mostphotos

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar innebär att kommunen bland annat är ansvarig för att kontakta dig, känna till din sysselsättning och hjälpa dig att hitta något meningsfullt att göra på dagarna.

Du som:

  • Aldrig har påbörjat eller har hoppat av gymnasiet
  • Har läst klart ett nationellt program på gymnasiet, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning, men utan att uppnå en gymnasie- eller yrkesexamen. Du kan istället ha fått ett studiebevis eller studieintyg, men för att din utbildning ska vara fullföljd måste du ha ett examensbevis.

Av kommunen kan du få hjälp med:

  • Studie- och yrkesvägledning
  • Att söka till olika utbildningar du är behörig att läsa, till exempel gymnasiet, introduktionsprogram, folkhögskola eller vuxenutbildning
  • Att bli inskriven på arbetsmarknadsenheten i Grums och där till exempel få stöd och hjälp i kontakt med olika myndigheter som exempelvis Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, ta del av olika friskvårdsaktiviteter, hitta praktik, ha arbetsprövning, göra studiebesök, ha regelbundna samtal med mera.

Individuell handlingsplan upprättas

Du kommer att bli kontaktad av Kommunernas Aktivitetsansvar för ungdomar i Grums kommun (KAA) och tillsammans upprättar ni en individuell handlingsplan för hur du ska nå dina mål. Tillsammans hittar ni lösningar som passar bäst för dig just nu. Sådan plan kan även upprättas på arbetsmarknadsenheten.

Du kan enkelt höra av dig till oss!

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Uppdaterad: 2024-04-17