Om förskolan

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn och styrs av skollagen och läroplanen. Här kan du läsa mer om bland annat schema, öppettider och frånvaro.

Vuxen och barn

Foto: Linn Malmén

Regler för förskoleplats

Förskola erbjuds alla barn i åldern 1-5 år under den tid du som vårdnadshavare arbetar eller studerar. Om du är föräldraledig eller arbetssökande erbjuds plats i förskola 15 timmar per vecka. Från och med hösten det år barnet fyller tre år erbjuds avgiftsfri allmän förskola.

Schema och tid i förskolan

Schema
Barnets närvarotid ska lämnas digitalt i Skola24. Alla schemaändringar ska göras i Skola24.

Vid arbete
Barnets tid i verksamheten bestäms av vårdnadshavarnas arbetstid, restid samt sovtid vid nattarbete. Den vårdnadshavare som börjar senast lämnar och den som slutar tidigast hämtar.

Vid oregelbunden arbetstid
Barn vars vårdnadshavare har oregelbunden arbetstid med ledighet minst en helgfri vecka, har rätt att vistas 15 timmar under den lediga veckan för regelbundenhet.

Vid studier
Barnets tid i verksamheten bestäms av vårdnadshavarnas studietid och restid. Det är studiernas omfattning som ligger till grund för barnets närvarotid. Heltidsstudier jämställs med heltidsarbete.

Vid sjukskrivning
Närvarotiden får inte överstiga den ordinarie tidsomfattningen.

Avgiftsfri allmän förskola 3-5 år

Avgiftsfri allmän förskoleplacering omfattar 15 timmar i veckan och erbjuds alla 3-5-åringar från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Två månaders handläggningstid gäller för att få avgiftsfri allmän förskola, ordinarie taxa gäller under handläggningstiden.

Närvarotidens förläggning görs i samråd med pedagogerna, beslut fattas av rektor. Avgiftsfri allmän förskoleplacering följer skolans läsårstider. Har barn schemalagd närvarotid som sammanfaller med en röd dag kompenseras inte den tiden.

Ansök via e-tjänst som du hittar på sidan:

Ansökan om förskoleplats

Öppettider och stängningsdagar

Förskolan har öppet helgfri måndag-fredag 06.00-18.00. Midsommarafton, julafton och nyårsafton har förskolan stängt.

Läsårstider, förskola

Stängningsdagar
Under fem dagar per år har förskolan stängt för gemensam fortbildning. Alternativ verksamhet erbjuds vid behov till de vårdnadshavare som inte löser barnomsorg på egen hand. Barn med vistelsetid 15 timmar i veckan erbjuds inte alternativ verksamhet dessa fem dagar. Anmälan om barnomsorg görs till rektor.

Sommarförskola
Fyra veckor under sommaren stänger vi förskolorna. Under dessa veckor har vi sommarförskola till de barn vars vårdnadshavare inte kan lösa barnomsorg. Ansökan till sommarförskola sker i samband med inlämning av sommarschema. Vilken eller vilka förskolor som håller öppet varierar från år till år.

Förskola under jul
Under skolans jullov, kan sammanslagning ske av förskolor beroende på antalet barn. Jullovsschema besvaras i Skola24.

Frånvaro och ledighet

Frånvaro
Om ditt barn blir sjukt är det ditt ansvar som vårdnadshavare att kontakta förskolan. Frånvaro anmäls via Skola24. Vid oanmäld frånvaro kontaktar förskolan dig samma dag.

Ledighet
Under din semester eller annan ledighet ska även ditt barn vara ledigt från förskolan. Barnet har också rätt till ledighet under året och ska ha en sommarledighet på minst fyra veckor i sträck. För barn med närvarotid 15 timmar/veckan beslutas dessa fyra veckornas förläggning av rektor.

Mer information hittar du här:

Frånvaro och ledighet - förskola

Uppdaterad: 2024-04-03

Kontakt

Frida Lindberg
Rektor med utökat ansvar, ansvarig för barnplaceringar
0555-421 07
frida.lindberg@grums.se