Frågor och svar barn och utbildning

Frågor om förskola

Jag har frågor om fakturan jag fått, vem kontaktar jag?

Marita Hermansson
Avgiftshandläggare
0555-422 73
marita.hermansson@grums.se

Vad kostar barnomsorgen?

Här kan du läsa mer om avgifter för barnomsorg och hur den
räknas ut.

Avgifter för förskoleplats

Vart ska mitt barn vara när förskolan har stängningsdag?

Under fyra dagar per år har förskolan stängt för gemensam fortbildning. Alternativ verksamhet erbjuds vid behov till de vårdnadshavare som inte löser barnomsorg på egen hand. Barn med vistelsetid 15 timmar/veckan erbjuds inte alternativ verksamhet dessa fyra dagar.

Hur byter jag förskola?

Omplaceringar görs ofta i augusti månad om lediga platser finns. Garantitiden på fyra månader gäller inte.

Använd vår blankett när du vill ansöka om byte av förskola.

Överflyttning inom kommunen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15 timmar avgiftsfri förskola - hur funkar det?

Avgiftsfri allmän förskola gäller för barn 3-5 år (från hösten det året barnet fyller 3 år). Placeringen för barnet går efter skolans läsårstider med ledighet alla lov. Placeringen innebär att ni har rätt att lämna barnet 15 timmar i veckan (525 timmar/läsår) de tider och dagar som förskolan erbjuder.

Hur tidigt bör vi ansöka om barnomsorg?

Vårdnadshavare som har anmält behov av förskola har platsgaranti i kommunen inom fyra månader, men inte till specifik förskola. Om plats inte erbjuds i tid kompenseras vårdnadshavaren med två avgiftsfria månader. Rektor beslutar om vårdnadshavaren ska kompenseras.

Hur säger jag upp mitt barns förskoleplats?

Använd blanketten som finns bland våra e-tjänster och blanketter:

Uppsägning av plats i förskola eller fritidshem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gäller vid föräldraledighet/graviditetspenning/tillfällig
föräldrapenning vid syskons födelse?

När vårdnadshavare är föräldraledig för annat barn eller får graviditetspenning har barn rätt till 15 timmar /vecka enligt den form av förskoleplacering ni har. Närvarotidens förläggning beslutas av rektor.

Jag är arbetslös. Får mitt barn vara i förskolan?

När vårdnadshavare är arbetslös har barn rätt till 15 timmar /vecka enligt den form av förskoleplacering ni har. Närvarotidens förläggning beslutas av rektor.

Vad kan jag och mitt barn göra på öppna förskolan?

Öppna förskolan finns på familjecentralen och är till för barn mellan 0 och 6 år. Öppna förskolan är en träffpunkt, där du som vårdnadshavare kan utbyta erfarenheter, knyta kontakter och få stöd kring frågor och funderingar.

Öppna förskolan

Frågor om grundskola och fritids

Jag har frågor om fritids, vem kan jag kontakta?

Carina Rååd
Skoladministratör
0555-422 00
carina.raad@grums.se

Var finns de kommunala fritidshemmen i Grums kommun?

Fritidshemmen finns på Södra skolan och Slottsbrons skola. På Södra skolan finns även plats för de elever som går på Jättestenskolan och har plats på fritids.

Läs mer om våra fritidshem

Hur ansöker jag om fritidsplats?

Ansökan om plats i fritidshem görs via kommunens e-tjänst. Ansökan kan lämnas 6 månader i förväg. Inkomstuppgift ska lämnas innan plats kan nyttjas. Arbetsgivarintyg eller studieintyg ska lämnas på begäran av rektor.

Om eleven har två vårdnadshavare ska ansökan göras gemensamt.

Ansökan om plats i förskola och fritidshem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mitt barn ska börja fjärde klass men behöver fortfarande fritids, vad gör jag?

Ditt barn behåller sin plats. Information skickas ut till alla i årskurs 3 under våren. Från och med att barnet börjar årskurs 4 är fritids på Södra skolan. Skolbuss erbjuds både morgon till Jättesten och efter skoldagens slut till Södra skolans fritids.

Slottsbrons elever som vill behålla sin fritidsplats flyttas över till Södra skolan. De som inte önskar ha kvar sin plats behöver säga upp platsen (uppsägningstid två månader). Använd blanketten:

Uppsägning av plats förskola eller fritidshem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gäller vid lämning och hämtning på fritids?

Det är vårdnadshavaren som ansvarar för elevens lämning till och hämtning från verksamheten. Om någon annan än vårdnadshavaren ska lämna/hämta eleven ska detta meddelas via en blankett som delas ut till vårdnadshavare vid varje nytt läsår.

Om eleven bor växelvis hos sina vårdnadshavare är det den vårdnadshavare som eleven för tillfället bor hos som avgör vem som ska lämna och hämta eleven.

Skolan har stängningsdag. Är fritids öppet då?

Skolan har vissa lovdagar och då är fritids öppet som vanligt. Vid stängningsdagar är även fritids stängt. Dock erbjuds alltid plats om behovet finns, särskild anmälan krävs då. Information kommer från skolan/fritids om detta.

Vad kostar fritids?

Avgiften för fritids beräknas utifrån flera faktorer. Maxtaxa tillämpas. Här kan du läsa mer om avgifter för fritids:

Fritidshem

Hur ansöker jag om ledighet eller anmäler sjukfrånvaro för mitt barn?

Det gör du via appen Skola24. Du kan också nå den via webblänk. Läs mer om Skola24 samt hur du bland annat ansöker om ledighet eller sjukfrånvaro:

Skola24 - grundskolan

Vi är nyinflyttade, hur anmäler jag mitt barn till den kommunala grundskolan?

Bland våra e-tjänster och blanketter hittar du blanketter för att anmäla ditt barn till den kommunala skolan i Grums kommun:

Anmälan om flyttning, val av skola för elev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var ligger skolexpeditionen?

Skolexpedition för område förskoleklass upp till årskurs 3 finns på Södra skolan, hus 4. Det finns skyltar vid båda infarter till skolan, sitter på hus 5 (nya byggnaden) samt på hus 2 (idrottshallen).

Gällande årskurs 4-9 finns skolexpeditionen på Jättestenskolan. Skyltar finns.

Mitt barn behöver specialkost. Hur ansöker jag om det?

På den här sidan kan du läsa mer om hur det fungerar med specialkost och anpassad kost, där finns också länk till e-tjänsten där du gör din ansökan.

Maten i grundskolan

Frågor om skolskjuts

På den här sidan har vi samlat frågor och svar gällande skolskjuts inom grundskolan.

Frågor och svar om skolskjuts

 

Frågor om gymnasiet

Jag ska snart söka till gymnasiet, hur gör jag?

Vi har samlat en hel del information om gymnasiet som är riktad till dig som snart ska söka till gymnasiet på den här sidan:

Till dig som ska söka till gymnasiet

Jag har inte fått gymnasiebehörighet, vad händer då?

Grums kommun erbjuder IM - ett introduktionsprogram som riktar sig till elever som inte nått de kunskapskrav som behövs för att komma in på ett nationellt program på gymnasieskolan.

Läs mer om Introduktionsprogram IM

Jag har kommit in på ett gymnasium som innebär att jag måste flytta. Kan jag söka inackorderingstillägg?

Inackorderingstillägg kan du få beviljat om du har besvärlig resväg och därmed måste inackordera dig på gymnasieorten. Tilläggets storlek beror på reseavståndet mellan föräldrahemmet och skolan.

Läs mer om inackorderingstillägg

Kan jag få busskort till gymnasiet?

Du som önskar resa med buss och/eller tåg mellan hemmet och skolan kan ansöka om en gymnasiebiljett (som är det korrekta namnet för busskort). Samtliga gymnasieelever folkbokförda i Grums kommun är berättigade till en gymnasiebiljett.

Läs mer och ansök om gymnasiebiljett via vår e-tjänst

Jag har tappat bort mitt busskort, vad gör jag?

Om du tappar bort din gymnasiebiljett ska du anmäla detta per e-post eller telefon till kommunens kontaktcenter eller till handläggare. Ange uppgifter som vid beställning av gymnasiebiljett.

Ny gymnasiebiljett hämtar du själv ut i kontaktcenter. Avgiften för borttappad gymnasiebiljett är 200 kronor som betalas vid uthämtningen.

Läs mer om gymnasiebiljett, plastkort

Jag har avbrutit mina gymnasiestudier, vad händer med min busskort?

Om du avbryter studierna, flyttar eller blir inackorderad ska gymnasiebiljetten inaktiveras via denna e-tjänst:

Avanmälan eller byte av gymnasiebiljett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor om vuxenutbildning

Hur anmäler jag mig till SFI?

Du som är nyanländ invandrare och vill läsa Svenska för invandrare - SFI, tar kontakt med oss på Komvuxansvaret i Grums kommun, så lotsar vi dig vidare.

Är du asylsökande och har frågor kring SFI-studier, ska du vända dig till Migrationsverket.

Svenska för invandrare - SFI

Vem kontaktar jag för studie- och yrkesvägledning?

Ulf Borg
Utbildningssamordnare
0555-422 35
ulf.borg@grums.se

Elisabet Karlsson
Studie- och yrkesvägledare
0555-422 09
elisabet.karlsson@grums.se

Vår studie- och yrkesvägledare finns på plats måndag och fredag och har telefontid tisdag-torsdag 13.00-16.00.

Jag har tappat bort mina betyg, vad ska jag göra?

Via vår e-tjänst kan du beställa kopior av dina betyg från grundskolan, gymnasieskolan och Komvux i Grums kommun. Betygskopiorna skickas med posten till den adress du anger i formuläret.

Har du studerat på annan ort kontaktar du den aktuella kommunen.

Beställning av betygskopior

Uppdaterad: 2024-03-22