Personligt ombud

För personer med psykiska funktionsvariationer finns verksamheten Personligt ombud i Värmland. Det är en länsövergripande verksamhet där alla kommuner i Värmland har gått samman i en gemensam organisation där Karlstad är värdkommun.

Vad gör ett personligt ombud?

  • Tillsammans med den enskilde identifierar vi och formulerar dennes behov av vård, stöd och service.
  • Tillsammans med den enskilde ser vi till att olika huvudmäns insatser planeras, samordnas och genomförs.
  • Ombudet arbetar på klientens uppdrag och har en fristående ställning mot andra myndigheter.

Vem kan få ett personligt ombud?

  • Den som har ett omfattande och långvarigt socialt handikapp vilket medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv.
  • Den som har komplexa behov av vård, stöd och service och som har behov av kontakt med socialtjänst, primärvård och/eller den specialiserade psykiatrin (utan krav på diagnos) och andra myndigheter.
Uppdaterad: 2024-06-26

Kontakt

Personligt ombud Värmland
Verksamhetschef
Jeanette Tillman
054-540 52 87 
jeanette.tillman@karlstad.se