Näringslivet som resurs vid samhällskris

Du som näringsidkare är en viktig resurs vid en samhällskris, i första hand för att upprätthålla samhällets funktioner, men ibland även som stöd för andra aktörer.

Lager på stort företag

Foto: Räddningstjänsten Karlstadsregionen /Shutterstock

Vikten av en bra planering

Genom att tänka efter före har du större möjlighet att själv klara en eventuell påfrestning och även bidra till att samhället fortsätter att fungera. Nyckeln är det som kallas kontinuitetsplanering.

Att kontinuitetsplanera är ett sätt att säkerställa att din verksamhet kan fungera på en tolerabel nivå, oavsett vad som inträffar. Om fler kontinuitetshanterar sina verksamheter stärker vi samhällets beredskap för kriser och krig.

Ta del av vår film om krisberedskap

Vi på Räddningstjänsten Karlstadsregionen samordnar våra förbundskommuners arbete med krisberedskap. I vår film på fyra minuter berättar vi hur du som näringsidkare kan klara krisen för egen del och samtidigt bidra till samhället. Hoppas du blir inspirerad!

Mer information finns på:

Raddningkarlstad.se/naringslivsomresurs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2023-01-04