Badplatsinformation för hundägare

Hundar får inte badas inom för allmänheten upplåtet friluftsbad. Förbudet gäller även häst. Inom detaljplanelagt område och inom för allmänheten upplåtet friluftsbad ska föroreningar efter hundar tas upp.

Hundar som simmar

Foto: Grums kommuns Facebook

För alla hundägare

Inom till exempel Grums tätort finns fina naturstränder mellan Trulsön och Lassehall, där det går bra att bada sin hund.

Däremot är det inte tillåtet att bada sin hund på följande offentliga badplatser:

  • Trulsön, Grums
  • Mickelsön, Slottsbron
  • Buda, Liljedal
  • Sävsjön, Segmon
  • Långeudde, Värmskog
  • Hasseldalen
  • Sparnäs, Borgvik

Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats när annan person än hundförare befinner sig där, samt alltid på ovan listade badplatser. Det ovan gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst.

Uppdaterad: 2023-07-25

Se även

Se lokala ordningsföreskrifter i vår författningssamling:

Författningssamling