Schaktmassor

Återanvändning och återvinning av schaktmassor är positivt. Det får dock inte ske på ett sådant sätt att föroreningsbelastningen på den nya platsen ökar eller bidrar till att området ser skräpigt ut.

Hantering av schaktmassor

Det är beställaren av schaktjobbet som har det över‐ gripande ansvaret och den som behöver klargöra hur massorna ska hanteras.

Syfte

För att kunna återvinna massor ska det finnas ett riktigt syfte med anläggningen t.ex. vägbygge, buller‐ vall eller utfyllnad inför en byggnation. Massorna får inte innehålla material som t.ex. metall, plast, gummi eller liknande som ger ett skräpigt intryck och som inte tillför konstruktionen något.

Information om schaktmassor Pdf, 240.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2024-05-02