Livsmedelsverksamhet

Kommunens livsmedelstillsyn består av livsmedelsprovtagning, kontroll av hanteringen av livsmedel och granskning av märkningen.

Livsmedelstillsyn

Grums kommun har livsmedelstillsyn enligt livsmedelslagstiftningen. Tillsynen utförs av våra miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

Tillsynen sker genom inspektioner av restauranger, livsmedelsaffärer, storkök (förskolor, skolor, servicebostäder) och andra som hanterar livsmedel yrkesmässigt.

Så går en inspektion till

Vid inspektionen granskas bland annat skötsel- och rengöringsrutiner och temperatur i kyl och frys. Vi tar livsmedelsprover och kontrollerar hanteringen av livsmedel, samt granskar märkningen så att konsumenten ska få rätt information.

Uppdaterad: 2024-05-02