Landsbygdsutveckling

Kommunfullmäktige i Grums kommun har beslutat att ge tillväxtfunktionen i uppdrag att under 2021 dela ut 100 000 kronor till initiativ som bidrar till landsbygdsutveckling.

Vilka kan söka bidrag

En förening, organisation, stiftelse, grupp eller individ som har en idé som förbättrar förutsättningarna för boende och besökande på landsbygden eller ger kommuninvånare och besökare möjlighet att delta i och uppleva olika aktiviteter på landsbygden, kan söka detta bidrag. Den som söker bidraget ska bedriva huvuddelen av sin verksamhet i kommunen. Om det handlar om ett evenemang som medel söks till, är kravet att det ska vara öppet för alla.

Vad är landsbygd

Definitionen för vad som är landsbygd, följer det resonemang som finns i kommunens landsbygdsutvecklingsprogram, det vill säga att Grums och Slottsbron räknas som en tätort medan övriga delar av Grums kommun är landsbygd.

Ansökan

Ansökan ska innehålla en beskrivning över vad pengarna ska användas till samt budget för sökt aktivitet/verksamhet.
Maximalt kan ett bidrag på 20 000 kronor beviljas.
Ansökan kan skickas in mellan1 februari- 9 april 2021. Beslut om tilldelning görs den 23 april. Tilldelning genomförd 2021.
Ansökan skickas per e-post till kommunstyrelse@grums.se alternativt post till:
Grums kommun 
Kommunstyrelsen
664 80 Grums
Märk ansökan med "Landsbygdsutvecklingsmedel 2021"

Uppdaterad: 2021-04-30

Kontakt

Maria Röhr
Näringslivschef
0555-420 54
maria.rohr@grums.se

Navigera vidare