Besök Grums kommuns sida på Facebook

Landsbygdsutveckling

Kommunfullmäktige i Grums kommun har beslutat att ge Tillväxtfunktionen i uppdrag att under 2019 dela ut 100 000 kronor till initiativ som bidrar till landsbygdsutveckling.

Vilka kan söka bidrag
Förening, organisation, stiftelse, grupp eller individ som har en idé som förbättrar förutsättningarna för boende och besökande på landsbygden eller ger kommuninvånare och besökare möjlighet att delta i och uppleva olika aktiviteter på landsbygden, kan söka detta bidrag. Den som söker bidraget ska bedriva huvuddelen av sin verksamhet i kommunen och om det handlar om ett evenemang som medel söks till är ett krav att det ska vara öppet för alla.

Vad är landsbygd
Definitionen för vad som är landsbygd följer det resonemang som finns i kommunens landsbygdsutvecklingsprogram, det vill säga att Grums och Slottsbron räknas som en tätort medan övriga delar av Grums kommun är landsbygd.

Ansökan
Ansökan ska innehålla en beskrivning över vad pengarna ska användas till samt budget för sökt aktivitet/verksamhet.
Maximalt kan ett bidrag på 20 000 kronor beviljas.

Ansökan kan lämnas löpande, senast den 31 mars 2019. Beslut om tilldelning görs den 16 april. Ansökan skickas per e-post till kommunstyrelse@grums.se alternativt post till:
Grums kommun 
Kommunstyrelsen
664 80 Grums

Märk ansökan med "Landsbygdsutvecklingsmedel 2019"

Här finner du mer information (beslut från 2016 gäller).PDF (pdf, 29.5 kB)

 

Uppdaterad: 2019-01-08