Landsbygdsutveckling

Kommunfullmäktige i Grums kommun har beslutat att ge tillväxt- och tillsynsfunktionen i uppdrag att under 2023 dela ut 100 000 kronor till initiativ som bidrar till landsbygdsutveckling.

Kvinna som sköter om ko

Foto: Øyvind Lund

Vilka kan söka bidrag?

En förening, organisation, stiftelse, grupp eller individ som har en idé som förbättrar förutsättningarna för boende och besökande på landsbygden eller ger kommuninvånare och besökare möjlighet att delta i och uppleva olika aktiviteter på landsbygden, kan söka detta bidrag. Den som söker bidraget ska bedriva huvuddelen av sin verksamhet i kommunen. Om det handlar om ett evenemang som medel söks till, är kravet att det ska vara öppet för alla.

Vad är landsbygd?

Definitionen för vad som är landsbygd, följer det resonemang som finns i kommunens landsbygdsutvecklingsprogram, det vill säga att Grums och Slottsbron räknas som en tätort medan övriga delar av Grums kommun är landsbygd.

Tidigare beviljade ansökningar

Landsbygdsutvecklingsmedel 2016-2022

Ansökan

Ansökan ska innehålla en beskrivning över vad pengarna ska användas till samt budget för sökt aktivitet/verksamhet.
Maximalt kan ett bidrag på 20 000 kronor beviljas.
Ansökan kan skickas in mellan 13 februari och 16 april 2023.
Beslut om tilldelning görs den 28 april.

Ansökan skickas per e-post till:
kommunstyrelse@grums.se

alternativt post till:

Grums kommun 
Kommunstyrelsen
664 80 Grums

Märk ansökan med "Landsbygdsutvecklingsmedel 2023"

Uppdaterad: 2023-01-26

Kontakt

Maria Röhr
Tillväxtchef
0555-420 54
maria.rohr@grums.se