Sorteringsguide

Att sortera sitt avfall på rätt sätt är viktigt för att ta tillvara på de resurser som en stor del av ditt avfall faktiskt utgör.

Köksskåp med papperspåse för matavfall

Foto: Avfall Sverige

Sorteringsguide för avfall

Här nedan finns en sorteringsguide för hur du ska sortera ditt avfall och vad som ska lämnas vart. Är du fortfarande osäker på vart du ska slänga ditt avfall efter att ha kollat i sorteringsguiden är det bättre att fråga en gång för mycket och vara på den säkra sidan att du slänger rätt.

Kontakta gärna område gatas kundtjänst eller fråga personalen på Karlbergs avfallsstation så hjälper vi dig.

Informationsfolder

Folder A5 - Sorteringsguide - Lätt att göra rätt Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Förpackningar

En stor del av restavfallet från hushåll består av förpackningar. Genom att dessa förpackningar istället sorteras ut och samlas in på rätt ställe sparar vi både råvaror och energi.

Förpackningarna samlas in på avfallstationer runt om i kommunen.

Förpackningar är oftast tillverkade i glas, papper, plast eller metall. Det är material som lämpar sig väl för återanvändning eller materialåtervinning. Som konsument är du dessutom skyldig att sortera ut din förpackningar.

Förpackningar omfattas av förordningen om producentansvar. Det betyder att tillverkaren ska ta fullt miljöansvar för sin produkt, även efter det att produkten är färdiganvänd av dig som konsument.

Tänk på att det bara är förpackningar som får lämnas vid återvinningsstationerna, övrigt avfall lämnas vi Karlbergs avfallsstation.

Förpackningar innefattar:

Glasförpackningar
Exempel på glasförpackningar: vinflaskor, saftflaskor, ölflaskor, kaffeburkar, syltburkar.

Lägg INTE i: dricksglas, porslin, keramik, fönsterglas, spegelglas, glödlampor, lysrör.

Metallförpackningar
Exempel på metallförpackningar: konservburkar, dryckesburkar utan pant, aluminiumfolie, tuber, lock och kapsyler.

Metallförpackning som innehållit färg eller lim ska sorteras som farligt avfall då det är svårt att få ut allt innehåll.

Lägg INTE i: sånt som inte är förpackningar, till exempel bestick, skruv och spik, cykeldäck eller plåthink.

Pappersförpackningar
Exempel på pappersförpackningar: mjölkpaket, juicepaket, pastakartonger, tvättmedelskartonger, papphylsan i toarullen, omslagspapper, wellpapp (stora volymer lämnas till återvinningscentral), mjölpåsar, bärpåsar i papp.

Lägg INTE i: tidningar, broschyrer, kontorspapper, kuvert eller plastigt omslagspapper.

Plastförpackningar
Exempel på plastförpackningar, ketchupflaskor, schampoflaskor, rengöringsmedelsflaskor, glasslådor, saftdunkar, kesoburkar, frigolit, plastpåsar, chipspåsar, plastfolie.

Lägg INTE i: diskborstar, tandborstar, CD-skivor och fodral, plastmappar, engångsrakhyvlar, kladdiga plastförpackningar, leksaker av plast.

Vad händer sen?

Förpackningarna materialåtervinns och blir bland annat nya förpackningar eller andra saker av plast, papper och metall.

De som inte går att materialåtervinna effektivt – en del av plastförpackningarna – blir bränsle i ett avfallskraftvärmeverk.

Returpapper

Returpapper lämnas på närmaste återvinningsstation.

Exempel på vad containern för returpapper tycker om:

 • Dagstidningar
 • Veckotidningar
 • Broschyrer
 • Reklamblad
 • Kataloger
 • Kontorspapper

Exempel på vad containern för returpapper inte tycker om:

 • Post-it lappar
 • Kuvert
 • Plastat papper

De sakerna du inte ska lägga i containern för returpapper slänger du i restavfallet.

Vad händer sen?

De insamlade tidningarna transporteras till ett pappersbruk där de mals ner och blir till ny pappersmassa. Av den tillverkas tidningspapper, toalett- och hushållspapper. När man tillverkar nytt papper av returpapper sparar man energi och träråvara.

Matavfall

Närmare 40 % av det som slängs i restavfallspåsen idag är matavfall. Matavfallet bör istället sorteras ut och omvandlas till biogas och biogödsel.

Matavfallet läggs i en papperspåse som tillhandahas av kommunen och när den är full läggs den i det bruna kärlet avsett för matavfall.

Det är viktigt att sortera rätt och bara använda de papperspåsar som du får av kommunen då dessa är tillverkade för matavfalls insamling.

Det här gillar matavfallspåsen:

 • Ägg
 • Bröd
 • Snittblommor
 • Råa och tillagade matrester
 • Godis och chips
 • Fisk och skaldjur
 • Frukt och grönsaker
 • Kaffesump och kaffefilter
 • Tepåsar utan lapp och snöre
 • Ben från tillexempel kyckling och kotletter
 • Hushållspapper och ofärgade servetter

Det här gillar inte matavfallspåsen:

 • Sand
 • Glas
 • Tobak
 • Tyger
 • Grillkol
 • Aska
 • Kattsand
 • Stearinljus
 • Tuggummi
 • Glasspinnar
 • Metallföremål
 • Blöjor, tamponger och bindor
 • Plast i alla former
 • Jord och andra inerta material
 • Klisterlappar från frukten
 • Dammsugarpåsar och dess innehåll

Det som matavfallspåsen inte gillar kan inte brytas ner och kan i värsta fall förstöra processen i anläggningen. Lämna dina förpackningar och returpapper till återvinning och lägg det övriga i restavfallet.

Vad händer sen?

Ditt matavfall hämtas av PreZero i det bruna matavfallskärlet och transporteras sedan till Karlskoga Energis anläggning för att rötas och bli biogas och biogödsel.

Matfett (Spillfett)

Allt fett som uppstår vid tillagning av mat, exempelvis från fritöser, stekbord eller stekpannor (spillfett) ska sorteras ut. Matfett och spillfett är ett avfall och det får inte hällas ut i vasken, eftersom fettet kan orsaka stopp när det stelnar i ledningarna på väg till reningsverket.

Det är förbjudet enligt lag att hälla ut fettet i avloppet och det kan bli stora kostnader för dig som privatperson för att åtgärda stopp i ledningarna.

Mindre mängd kan du torka upp med hushållspapper och slänga bland matavfallet. Större mängd ska du samla in till återvinning. Spillfettet hanterar du enklast med hjälp av miljötratten som du kan hämta kostnadsfritt i kommunens kontaktcenter eller på Karlberg återvinningscentral där du även lämnar fettet för återvinning.

Restavfall (Soppåsen)

En stor del av hushållets avfall går att sortera ut och behandla för sig: matavfallet, förpackningar, farligt avfall, el-avfall och grovavfall. Är du duktig på att sortera blir det inte så mycket kvar som måste slängas i den vanliga soppåsen.

En del av vårt hushållsavfall går varken att återvinna eller utvinna energi ur, till exempel porslin, keramik och spegelglas. Om du har en trasig kaffekopp eller en liten blomkruka kan dessa slängas i den vanliga soppåsen. Men större mängder bör du lämna på Karlbergs avfallsstation i containern för "Deponi".

Exempel:

 • Tops (öronpinnar)
 • Tamponger & bindor
 • Blöjor
 • Diskborstar och tandborstar
 • Dammsugarpåsar
 • Fönsterkuvert
 • Trasigt porslin (mindre mängder)
 • CD-skivor och fodralet
 • Trasiga kläder och nylonstrumpor

Vad händer sen?

Din soppåse hämtas av PreZero i avfallskärlet och körs till Karlstad Energis panna på Heden för förbränning, där blir den till fjärrvärme och el.

Elektronikavfall

Till elektronikavfall hör allt som har sladd och drivs av el. Även sådana produkter som drivs av batterier, både inbyggda och utbytningsbara, räknas som elektronikavfall. Utbytningsbara batterier plockas ur och sorteras i batteriinsamlingen innan produkten läggs i elektronikavfallet.

Elektronikavfall lämnas på avsedd plats vid Karlbergs avfallsstation.

Exempel på elektronikavfall:

 • Kyl och frys
 • Leksaker (elektroniska eller batteridrivna)
 • TV
 • Dator
 • Mobiltelefon
 • Laddare

Vad händer sen?

Elektronikavfallet tas om hand av El-Kretsen AB. De materialåtervinner det som går att materialåtervinna och ser till att det som blir kvar tas om hand på rätt sätt.

Glödlampor och ljuskällor

Lågenergilampor, lysrör, glödlampor och alla sorters smålampor innehåller farliga ämnen och ska sorteras ut från restavfallet.

Glödlampor och andra ljuskällor lämnas på Karlbergs avfallsstation

Glödlampor innehåller en liten mängd bly i lödningen vid sockeln och både lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver. Ljuskällor ska därför inte slängas vare sig bland restavfallet eller i glasinsamlingen, utan du är enligt lag skyldig att sortera ut dem.

Ljuskällor räknas som el-avfall och lyder därmed under producentansvaret.

Exempel:

 • Glödlampa
 • Smålampor, typ sådana du har i adventsljusstaken
 • Lysrör
 • Lågenergilampor
 • Spotlights
 • Halogenlampor
 • LED-lampor

Vad händer sedan?

I glödlampor separeras bly och andra metaller. Lysrör kan återvinnas till 97%, men då måste de vara hela när de lämnas in. Lågenergilampor krossas, därefter separeras glas och metaller.

Batterier

Lämna alla dina uttjänta batterier i retur. Batterier innehåller bland annat tungmetallerna kvicksilver, kadmium och bly, ämnen som inte får hamna i naturen.

Småbatterier lämnar du enklast i en batteriholk där sådan finns eller på Karlbergs avfallstation.

Bilbatterier lämnar du på avsedd plats på Karlbergs avfallsstation.

Tänk på att många produkter innehåller inbyggda batterier. Om ett inbyggt batteri inte går att plocka ut, ur till exempel en leksak, så lämnar du den i insamlingen för elavfall på Karlbergs avfallstation.

Exempel:

 • Klockbatterier
 • Mobilbatterier
 • Batterier till handkontroller

Vad händer sen?

Småbatterier transporteras till en anläggning där man sorterar batterierna efter vilken slags typ det är - bly, nickelkadmium, nickelmetallhydrid, kvicksilver och "övriga". Materialet i batterierna tas omhand på det sätt som anses lämpligast för miljön.

Farligt avfall

En produkt räknas som farligt avfallom den innehåller någonting som är skadligt människors hälsa och miljön. Kemikalier som klassas som farligt avfall är märkta med symboler som visar om den är giftig, hälsoskadlig, frätande, miljöfarliga, brandfarliga eller explosiva. Alla produkter som klassas som farligt avfall ska förvaras på ett säkert sätt och hållas åtskillda från varandra.

Om det farliga avfallet kommer ut i vatten kan det skada vattenlevande växter, djur och organismer. Om det läggs i avfallspåsen kan giftiga ämnen hamna i askan på förbränningsanläggnmingen och på så sätt läcka ut i naturen.

Farligt avfall ska i största möjliga mån förvaras i originalförpackningen så att den som tar hand om avfallet vet vad förpackningen innehåller. Om du ändå har hält över produkten i en annan förpackning bör den märkas med vad den innehåller.

Farligt avfall lämnas på avsedd plats vid Karlbergs avfallsstation.

Exempel på farligt avfall:

 • Bekämpningsmedel
 • Färg
 • Kvicksilvertermometer
 • Olje- och bränslefilter
 • Bilbatterier
 • Kemikalier

Vad händer sen?

Det mesta av det farliga avfallet hämtas av Ragn-Sells AB på Karlbergs avfallsstation.

Mediciner

Gamla och överblivna mediciner lämnar du till Apoteket. De får inte spolas ner i avloppet eller läggas i soporna eftersom de innehåller ämnen som inte okontrollerat ska komma ut i naturen.

Rensa ur ditt medicinskåp på gamla tabletter och flytande medicin som du inte längre använder. Lägg dem i en genomskinlig plastpåse och ta med till ett Apotek. Du kan också få en särskild påse på Apoteket.

Använda kanyler lämnas till Apoteket i en speciell behållare som du får gratis där.

Kvicksilvertermometrar lämnar du på Karlbergs avfallsstation

Exempel:

 • Kanyler
 • Sprutor
 • Överblivna mediciner
 • Naturläkemedel

Vad händer sen?

Läkemedlen förbränns i anläggningar med avancerad rökgasrening och askan läggs på godkänd deponi.

Grovavfall

Grovavfall lämnas på Karlbergs avfallsstation.

Allt som inte går att sortera vid en återvinningsstationen eller som är för stort för att få plats i soppåsen räknas som grovavfall. En hel del av grovavfallet kan återanvändas eller återvinnas.

Hela möbler och annat användbart kan du lämna först kolla med någan av second-hand butikerna i kommunen eller annorstädes om det finns intresse av att ta emot sakerna.

På Karlbergs avfallsstation finns containrar för bland annat däck, trädgårdsavfall och wellpapp. Grovavfallet sorteras för att spara energi och råvaror och undvika gifter i vår natur.

Ensilageplats får inte lämnas till Karlbegs avfallssation utan ska lämnas till Svepreturs insamalingsställen. Lär mer här Svepretur.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grovavfall innefattar:

Brännbart

Exempel på vad som sorteras som brännbart är böcker, dynor, kläder, läder, mattor, skumgummi, tapeter, vaxat papper.

Däck utan fälg

Metall

Exempel på vad som sorteras som metall är badkar, bildelar, cyklar, gräsklippare (ska vara tömda på bensin och olja), plåt, stålstänger.

Ej brännbart (Deponi)

Exempel på vad som sorteras som ej brännbart (deponi) är fönster, isolering, speglar, VVS-porslin.

Plast

Exempel på vad som sorteras som plast är plastmöbler, plastbackar, plaströr, hinkar, dunkar, leksaker utan batterier.

Ris

Exempel på vad som sorteras som grenar, sly, kvistar, julgran, rötter.

Sten (Deponi)

Exempel på vad som sorteras som sten är asfalt, betong, murbruk, hålsten, kakel, morän, takpannor, tegel.

Stoppade möbler

Exempel på vad som sorteras som stoppade möbler är soffor och fåtöljer

Tryckimpregnerat trä

Exempel på vad som sorteras som tryckimpregnerat trä är slippers och allt imprgnerat trä som du till exempel har använt i din veranda eller terras.

Trä

Exempel på vad som sorteras som trä är brädor, masonite, möbler av trä, spånskivor.

Trädgårdsavfall

Exempel på vad som sorteras som trädgårdavfall är löv, mossa, gräs, frukt, halm, sågspån.

Obs! Du kan INTE lämna matavfall här.

Invasiva växter som t.ex. parkslide och björnloka ska förpackas i plastsäck och lämnas i brännbart. Kontakta personalen när du är där för mer information.

Wellpapp

Exempel på vad som sorteras som wellpapp är större kartonger och papp.

Vad händer sedan?

Det insamlade avfallet sorteras och går sedan till återvinning, destruktion eller deponering.

Uppdaterad: 2024-06-19

Kontakt

Kundtjänst område gata
helgfri mån-fre kl 10-12

För frågor gällande fakturor, VA, renhållning, slam, parkeringstillstånd, gatubelysning med mera:
0555-421 30
avfall@grums.se