Besök Grums kommuns sida på Facebook

Synpunkter och klagomål

Här finns information om hur du kan lämna synpunkter och klagomål. Du kanske inte alltid kan få det svar som du önskar men vi gör vårt bästa för att utveckla kommunen för alla invånares bästa.

På vår kontaktsida finns ett formulär som du kan använda om du vill lämna allmänna synpunkter och klagomål eller komma i kontakt med oss.
Kontakta oss

Du kan även skicka e-post till:
kommunstyrelse@grums.se

Det du skickar in till Grums kommun blir en allmän handling. Det gäller också de eventuella personuppgifter du lämnar. En allmän handling kan alltid läsas av andra om innehållet inte sekretesskyddas. Vad som sekretesskyddas bestäms genom Offentlighets- och sekretesslagen.

Kontaktformulär på andra sidor

Vi har även kontaktformulär på följande sidor när det gäller; barn och utbildning, socialtjänst eller näringsliv:
Klagomål inom utbildning
Klagomål inom socialtjänsten
Synpunkter, frågor och klagomål inom näringsliv

Boka möte eller besök oss

Vill du prata med någon i telefon eller boka möte? Då kan du söka rätt person via vår växel 0555-420 00.

Du kan också besöka kundtjänst i kommunhuset och be personalen där förmedla dina synpunkter och klagomål vidare.
Kundtjänst

Uppdaterad: 2019-08-16

Se även

Lämna förslag till politiker: Grumsinitiativ

Felanmäl gata, park eller belysning:
Felanmälan