Synpunkter och klagomål

Här finns information om hur du kan lämna synpunkter och klagomål. Du kanske inte alltid kan få det svar som du önskar men vi gör vårt bästa för att utveckla kommunen för alla invånares bästa.

Kom i kontakt med kommunen

Du kan kontakta oss genom att lämna dina synpunkter i formuläret på den här sidan. Om du har e-postadress till den person som du söker, rekommenderar vi att du skickar e-post direkt för snabbare svar.

Det du skickar in till Grums kommun blir en allmän handling. Det gäller också de eventuella personuppgifter som du lämnar. En allmän handling kan begäras ut av andra om innehållet inte sekretesskyddas. Vad som sekretesskyddas bestäms genom Offentlighets- och sekretesslagen. Fyll i namnet på den person eller verksamhet som du vill komma i kontakt med.

Jag vill bli kontaktad * (obligatorisk)
Jag vill bli kontaktadAnge din e-postadress om du vill bli kontaktad via e-post

Ange ditt telefonnummer om du vill bli kontaktad via telefon

Du kan även skicka e-post till:

kommunstyrelse@grums.se

Kontaktformulär på andra sidor

Vi har även kontaktformulär på följande sidor när det gäller barn och utbildning och socialtjänst:

Klagomål inom utbildning

Klagomål sociala frågor

Boka möte eller besök oss

Vill du prata med någon i telefon eller boka möte? Då kan du söka rätt person via vår växel 0555-420 00.

Du kan också besöka kontaktcenter i kommunhuset och be personalen där förmedla dina synpunkter och klagomål vidare.

Kontaktcenter

Uppdaterad: 2023-08-14

Se även

Lämna förslag till politiker:
Grumsinitiativ

Felanmäl gata, park eller belysning:
Felanmälan