Gatubelysning

Grums kommun ansvarar för cirka 2 500 belysningsstolpar. Även Trafikverket, industrier och fastighetsbolag har belysning i kommunen.

Drift och skötsel av gatubelysningen utför av vår entreprenör Vattenfall. De ska inspektera och byta trasiga lampor ett par gånger per år. Vid dessa tillfällen kommer gatubelysningen att vara tänd dagtid.

Kommunen sparar energi bland annat genom att tillämpa nattsläckning och byte till lågenergi-/ledlampor. Totalt används cirka 950 000 KWh/år för gatubelysning.

Ibland blir det fel på belysningen, då behöver vi din hjälp. Anmäl gärna fel som berör gatubelysningen i kommunen. De åtgärdas då vid nästkommande översyn eller så snart det är möjligt om det är akut.

Sommarsläckning

Under en period på cirka två månader släcker vi ner all gatubelysning i kommunen, undantaget Sveagatan och industriområdet i Grums.

Uppdaterad: 2020-06-09

Se även

Navigera vidare