Gatubelysning

Grums kommun ansvarar för cirka 2 500 belysningsstolpar. Även Trafikverket, industrier, privata fastighetsägare och fastighetsbolag har belysning i kommunen.

Gatubelysning längs Gamla vägen i Grums

Foto: Grums kommun

Så sköts gatubelysningen

Drift och skötsel av gatubelysningen utför av vår entreprenör Vattenfall. De inspekterar all belysning två gånger om året, i augusti och i januari. Vid dessa tillfällen kommer gatubelysningen att vara tänd dagtid.

Kommunen sparar energi bland annat genom att tillämpa nattsläckning och genom byte till lågenergi-/ledlampor. Totalt används cirka 950 000 KWh/år för gatubelysning.

Ibland blir det fel på belysningen, då behöver vi din hjälp. Anmäl gärna fel som berör gatubelysningen i kommunen. De åtgärdas då vid nästkommande översyn eller så snart det är möjligt om det är akut.

Uppdaterad: 2022-06-15

Se även