Projekt och samverkan

Grums kommun har alltid olika projekt som pågår, både egna och i samverkan med andra. Här finns ett urval av de som är aktuella just nu.

EU-projekt

Några av de EU-projekt som kommunen deltar i just nu är:

Leader Närheten

Bredbandsutbyggnad Värmlands län

  • Långsiktig regional samverkan

Inom bland annat räddningstjänst, överförmynderi, energirådgivning, turism, näringsliv och bibliotek ingår Grums som en av kommunerna i Karlstadsregionens samverkan. Det sker i lite olika former, till exempel har räddningstjänsten ett regionalt förbund.

Bolag och förbund

Samverkansorgan

Uppdaterad: 2021-12-02

Navigera vidare