Ansök om hjälp och stöd

För att ansöka om hjälp och stöd för till exempel hemtjänst eller försörjningsstöd vänder du dig till en biståndshandläggare eller till en socialsekreterare.

Foto: Grums kommun

Vad gör biståndshandläggaren?

Tillsammans med handläggaren går du igenom dina behov och önskemål. Därefter prövas din ansökan och en utredning görs. Utredningen ligger till grund för beslut om vilket stöd du är berättigad till.

Kontakta biståndshandläggare

Vad gör socialsekreteraren?

Hos socialsekreteraren går ni tillsammans igenom din ekonomi och planerar vilka lösningar som kan hjälpa dig och din familj. Beräkningen utgår från en riksnorm som fastställs av regeringen varje år.

Har du eller din familj även andra problem än med ekonomin, tala gärna om det vid besöket. Om du vill kan vi försöka hjälpa dig att lösa problemen, så att din tillvaro blir lättare och tryggare.

Du kan även ansöka om försörjningsstöd via vår e-tjänst, om du har e‑legitimation.

Kontakta individ och familj

Besked om beslut

Beslut om bistånd, det vill säga vilket stöd som du är berättigad till, fattas utifrån socialtjänstlagen (SoL). Antingen beviljas eller avslås det du sökt hjälp om.

  • Stöd beviljas betyder att handläggaren har beviljat stöd och redovisar vilka insatser och i vilken omfattning.
  • Avslag innebär att den hjälp du sökt inte beviljats. Du kan få avslag på viss del av det du ansökt om eller på hela ansökan. Oavsett beslut skickas det till dig per post.

Hur länge får jag vänta på beslut?

Överklaga beslut

Är du missnöjd med beslutet du fått kan du överklaga. Behöver du mer information om hur du överklagar kan du kontakta den handläggare som handlagt ditt ärende.

Överklaga socialtjänstbeslut

Tystnadsplikt

Alla medarbetare inom sektor socialtjänst har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får tala med någon utomstående om vad du berättat eller annat som rör dig. De får inte heller lämna uppgifter om dig till annan myndighet utan ditt samtycke.

Rätt till ombud

Om du behöver hjälp när du ansöker om insats från kommunen har du rätt att anlita en utomstående person som hjälper dig att föra din talan. Du ger då en annan person fullmakt att vara ditt ombud. Handläggaren har dock rätt att träffa dig personligen.

Tolkhjälp

Du som inte talar eller förstår svenska har rätt till hjälp att kommunicera med hjälp av tolk. Även du som är allvarligt hörsel- eller talskadad har rätt till tolkhjälp. Det är gratis med tolkhjälp.

E-tjänster och blanketter

Behöver du ansöka om ekonomiskt bistånd eller bostadsanpassningsbidrag? Här hittar du våra e‑tjänster och blanketter inom stöd och omsorg.

E-tjänster och blanketter inom stöd och omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så gör du för att ansöka

För att ansöka om hjälp och stöd för till exempel hemtjänst eller en plats på något av våra äldrebostäder, vänder du dig till en biståndshandläggare. Handläggarens uppgift är att lyssna på vad du vill ha för hjälp, utreda behov och pröva om du kan få det du ansöker om.

Behöver du ansöka om försörjningsstöd kontakta individ och familj.

Uppdaterad: 2023-12-13