Överklaga beslut miljö- och hälsoskydd

Om du är missnöjd med ett beslut som kommunstyrelsen har fattat kan du överklaga beslutet. Prövningen sker hos länsstyrelsen men skrivelsen lämnas in till kommunen inom tre veckor.

Ingen kostnad utgår för länsstyrelsens prövning. Överprövningen brukar ta några månader, men i vissa fall kan det ta längre tid. Enligt förvaltningslagen ska kommunen i princip informera dig om allt som du som sökande behöver veta.

Hur du överklagar

Om du vill överklaga kommunens beslut ska det ske skriftligt. Prövningen sker hos länsstyrelsen men skrivelsen lämnas in till kommunen. Tala om vilket beslut som överklagas, varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Skicka också med sådant som du anser har betydelse för ärendet, men som du inte redan har lämnat in.

  • För att länsstyrelsen ska kunna ta upp ditt överklagande måste din skrivelse ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då du har fått ta del av beslutet.
  • Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Om du anlitar ombud, kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.
  • Skicka din överklagan till:
    Grums kommun, 664 80 Grums
Uppdaterad: 2021-10-05