Bostadsanpassning

Grums kommun ger bidrag för åtgärder i bostäder och närmiljö till dig som har någon form av varaktig funktionsvariation.

Hyreshus på Åsgatan i Grums

Foto: Øyvind Lund

Vad är bostadsanpassningsbidrag?

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag för åtgärder i bostäder och närmiljö till dig som har någon form av varaktig funktionsvariation. Syftet är att ge människor med funktionsvariation en möjlighet till ett självständigt liv i ett eget boende.

Grums kommun ger bidrag till åtgärder som är reglerade i lagen om bostadsanpassningsbidrag och omfattar de behov som inte kan tillgodoses med hjälpmedel och som inte har krävts enligt bygglagstiftningen.

Vem kan få bidrag?

Personer som har en bestående eller långvarig funktionsvariation. Bidraget lämnas till fasta funktioner i din permanenta bostad. Det ska finnas en klar koppling mellan din funktionsvariation och den åtgärd som du söker bidrag för.

Vad kan bidraget användas till?

Tröskelborttagning, breddning av dörrar, ersätta badkar med duschplats, ramper, lyftanordningar med mera.

Begränsningar av bidraget

Bidrag lämnas inte vid tillfälligt sjukdomstillstånd. När man byter bostad förväntas att man väljer en bostad som är lämplig utifrån funktionsvariationen. Bidrag lämnas inte till åtgärder som betraktas som normalt fastighetsunderhåll eller till tekniska brister som till exempel fukt- och mögelskador.

Så gör du för att ansöka om bostadsanpassning

Med ansökan ska bifogas ett intyg från läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast eller annan sakkunnig som styrker att funktionsvariationen är av bestående art och vilka svårigheter det medför i bostaden. För hyres- och bostadsrättslägenheter krävs fastighetsägares skriftliga medgivande för att åtgärd får utföras. För mer information, kontakta:

Annika Gyllström
Samordnare rehab/MAR
0555-420 92
annika.gyllstrom@grums.se

Blankett för ansökan

Bostadsanpassningsbidrag söker du hos kommunen. Här hittar du våra e‑tjänster och blanketter inom området.

Ansökan bostadsanpassningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2024-04-10

Kontakt

Annika Gyllström
Samordnare rehab/MAR
0555-420 92
annika.gyllstrom@grums.se

Besöksadress
Kommunrehabiliteringen
Gamla vägen 89, Grums

Postadress
Grums kommun
Kommunrehabiliteringen
664 80 Grums