Ansökan om förskoleplats

Är ditt barn mellan ett och fem år kan ni ansöka om plats i förskolan. Här finns mer information samt e-tjänster för att ansöka om, byta eller säga upp förskoleplats.

Foto: Linn Malmén

E-tjänster och självservice inom förskolan

Ansökan och placering

  • Ansökan ska göras senast fyra månader innan önskat placeringsdatum. Kommunen garanterar en plats inom fyra månader från ködatumet.
  • Önskemål om förskola görs på ansökan och tillgodoses i mån av plats.
  • Om plats finns är det även möjligt med placering i kommunens förskola för ett barn som är folkbokfört i annan kommun.
  • Önskemål om syskonförtur görs i ansökan och tillgodoses i mån av plats.
  • Om vårdnadshavarna inte är sammanboende och bor i olika kommuner kan enbart den kommun där barnet är folkbokförd garantera förskoleplats. Om barnet är folkbokfört i en annan kommun tas barnet emot om det finns ledig plats.

Svar på placeringserbjudande
När placeringsbeslut skickas ut behöver ni svara på erbjudandet senast det angivna datumet. Skicka in svarsblanketten oavsett om ni önskar platsen eller inte. Om svar inte inkommit i tid eller om ni tackar nej till platsen, är garantitiden förbrukad och ny ansökan måste göras.

Barnets introduktion på förskolan påbörjas tidigast på placeringsdatumet.

Blanketten för Skola24 och inkomstredovisning ska bifogas om ni tackar ja till platsen.

Vi erbjuder dig möjligheten att betala våra tjänster via e-faktura och autogiro. Läs mer på sidan:

Avgifter för förskoleplats

Byte av förskola
Önskar ni byta kommunal förskola inom Grums kommun behöver ni göra en ansökan om omplacering. Omplaceringar sker, i mån av plats, i augusti varje år om inte särskilda skäl föreligger. Garantitiden på fyra månader gäller inte.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag då uppsägningsblanketten har inkommit till kommunen. Detta gäller även om platsen inte har tillträtts. Under uppsägningstiden betalas avgift.

Vid delad plats ska uppsägningen göras av vårdnadshavarna var för sig. När placering upphör under kalendermånad betalas kalenderdagavgift per dag.

Avstängning av plats

Rektor kan fatta beslut om att stänga av en placering i förskolan om:

  • platsen inte nyttjas
  • avgift inte betalas
  • platsen erhålls på felaktiga grunder
  • rätten till plats upphör
Uppdaterad: 2024-04-22

Kontakt

Frida Lindberg
Rektor med utökat ansvar, ansvarig för barnplaceringar
0555-421 07
frida.lindberg@grums.se