Håll dig informerad

Vid stora oförutsedda händelser är det extra viktigt att informationen som sprids är korrekt. Förmedla ingen information vidare om du inte är säker på att den stämmer med verkligheten.

Kommunens webbplats är en viktigt källa

Kommunens webbplats grums.se kommer att vara en viktig informationskälla i händelse av en kris. Du hittar alltid aktuell information på grums.se.

Felaktiga uppgifter som kommer i omlopp genom ryktesspridning kan få förödande konsekvenser. Vid kriser, mer än någonsin, gäller det att vara vaksam. Ta del av den information som ges, håll dig till de offentliga kanalerna och lita inte på ryktesspridning.

Här hittar du en lista på tillförlitliga källor

Uppdaterad: 2023-02-01