Revisionsrapporter

Här finns kommunrevisorernas rapporter för att läsa och ladda ner.

Revisionrapporter 2014-2018

2018 oktober
Granskning av Grums kommuns delårsrapport 2018 Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

2018 december
Granskning av kommunens sjukfrånvaro och rehabilitering Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.

2018 oktober
Granskning av kommunens beredskap för att förebygga korruption och oegentligheter Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

2017 december
Granskning av arbetet med direktupphandlingar Pdf, 6.2 MB, öppnas i nytt fönster.

2017 december
Granskning av jävsnämnden Pdf, 5.6 MB, öppnas i nytt fönster.

2017 juni 
Förstudie - Deltagande vid politiska sammanträden Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

2017 maj
Granskning av årsredovisning 2016 Grums kommun Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

2017 februari 
Gemensam granskning av samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa Pdf, 16.7 MB, öppnas i nytt fönster.

2016 november
Granskning av bisysslor Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.

2016 oktober
Granskning av delårsrapport 2016 Grums kommun Pdf, 649.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2016 augusti
Granskning av kommunstyrelsens protokoll Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster.

2016 augusti
Granskning av placeringar av barn och unga i externa HVB- och familjehem Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.

2016 april 
Granskning av årsredovisning 2015 Grums kommun Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.

2016 februari
Gemensam granskning av palliativ vård Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Kommunbilaga 5 Grums-Granskning av palliativ vård Pdf, 691 kB, öppnas i nytt fönster.

2016 januari
Förstudie - nyttjande av leasingfordon Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

2015 oktober
Granskning av delårsrapport 2015 Grums kommun Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

2015 mars
Granskning av bisysslor Grums kommun Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

2015 augusti
Granskning av tillgänglighetsarbetet Grums kommun Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

2015 februari 
Granskning av vårdkedjor och läkemedel för äldre Pdf, 8.4 MB, öppnas i nytt fönster.

2014 april 
Granskning av årsredovisning 2014 Grums kommun Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

2014 december
Granskning av rutiner för debitering av VA-avgifter Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2022-06-03