Revisionsrapporter

Här finns kommunrevisorernas rapporter för att läsa och ladda ner.

Revisionrapporter 2020

Revisionrapporter 2014-2018

2018 oktober
-Granskning av Grums kommuns delårsrapport 2018PDF (pdf, 3.1 MB)

2018 december
-Granskning av kommunens sjukfrånvaro och rehabiliteringPDF (pdf, 6.1 MB)

2018 oktober
-Granskning av kommunens beredskap för att förebygga korruption och oegentligheterPDF (pdf, 2.9 MB)

2017 december
-Granskning av arbetet med direktupphandlingarPDF (pdf, 6.2 MB)

2017 december
-Granskning av jävsnämndenPDF (pdf, 5.6 MB)

2017 juni 
-Förstudie - Deltagande vid politiska sammanträdenPDF (pdf, 2 MB)

2017 maj
-Granskning av årsredovisning 2016 Grums kommunPDF (pdf, 3.4 MB)

2017 februari 
-Gemensam granskning av samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsaPDF (pdf, 16.7 MB)

2016 november
-Granskning av bisysslorPDF (pdf, 4.4 MB)

2016 oktober
-Granskning av delårsrapport 2016 Grums kommunPDF (pdf, 649.7 kB)

2016 augusti
-Granskning av kommunstyrelsens protokollPDF (pdf, 5.2 MB)

2016 augusti
-Granskning av placeringar av barn och unga i externa HVB- och familjehemPDF (pdf, 4.7 MB)

2016 april 
-Granskning av årsredovisning 2015 Grums kommunPDF (pdf, 5.5 MB)

2016 februari
-Gemensam granskning av palliativ vårdPDF (pdf, 5.5 MB)
Kommunbilaga 5 Grums-Granskning av palliativ vårdPDF (pdf, 691 kB)

2016 januari
-Förstudie - nyttjande av leasingfordonPDF (pdf, 2.9 MB)

2015 oktober
-Granskning av delårsrapport 2015 Grums kommunPDF (pdf, 1.3 MB)

2015 mars
-Granskning av bisysslor Grums kommunPDF (pdf, 3 MB)

2015 augusti
-Granskning av tillgänglighetsarbetet Grums kommunPDF (pdf, 2.1 MB)

2015 februari 
-Granskning av vårdkedjor och läkemedel för äldrePDF (pdf, 8.4 MB)

2014 april 
-Granskning av årsredovisning 2014 Grums kommunPDF (pdf, 2 MB)

2014 december
-Granskning av rutiner för debitering av VA-avgifterPDF (pdf, 1.3 MB)

Uppdaterad: 2019-12-18

Navigera vidare