Revisionsrapporter

Här finns kommunrevisorernas rapporter för att läsa och ladda ner.

Revisionrapporter 2020

2020 januari
Granskning av samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre
Grums kommunPDF (pdf, 188.2 kB)
Region Värmland och de värmländska kommunernaPDF (pdf, 227.2 kB)

Revisionrapporter 2014-2018

2018 oktober
-Granskning av Grums kommuns delårsrapport 2018PDF (pdf, 3.1 MB)

2018 december
-Granskning av kommunens sjukfrånvaro och rehabiliteringPDF (pdf, 6.1 MB)

2018 oktober
-Granskning av kommunens beredskap för att förebygga korruption och oegentligheterPDF (pdf, 2.9 MB)

2017 december
-Granskning av arbetet med direktupphandlingarPDF (pdf, 6.2 MB)

2017 december
-Granskning av jävsnämndenPDF (pdf, 5.6 MB)

2017 juni 
-Förstudie - Deltagande vid politiska sammanträdenPDF (pdf, 2 MB)

2017 maj
-Granskning av årsredovisning 2016 Grums kommunPDF (pdf, 3.4 MB)

2017 februari 
-Gemensam granskning av samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsaPDF (pdf, 16.7 MB)

2016 november
-Granskning av bisysslorPDF (pdf, 4.4 MB)

2016 oktober
-Granskning av delårsrapport 2016 Grums kommunPDF (pdf, 649.7 kB)

2016 augusti
-Granskning av kommunstyrelsens protokollPDF (pdf, 5.2 MB)

2016 augusti
-Granskning av placeringar av barn och unga i externa HVB- och familjehemPDF (pdf, 4.7 MB)

2016 april 
-Granskning av årsredovisning 2015 Grums kommunPDF (pdf, 5.5 MB)

2016 februari
-Gemensam granskning av palliativ vårdPDF (pdf, 5.5 MB)
Kommunbilaga 5 Grums-Granskning av palliativ vårdPDF (pdf, 691 kB)

2016 januari
-Förstudie - nyttjande av leasingfordonPDF (pdf, 2.9 MB)

2015 oktober
-Granskning av delårsrapport 2015 Grums kommunPDF (pdf, 1.3 MB)

2015 mars
-Granskning av bisysslor Grums kommunPDF (pdf, 3 MB)

2015 augusti
-Granskning av tillgänglighetsarbetet Grums kommunPDF (pdf, 2.1 MB)

2015 februari 
-Granskning av vårdkedjor och läkemedel för äldrePDF (pdf, 8.4 MB)

2014 april 
-Granskning av årsredovisning 2014 Grums kommunPDF (pdf, 2 MB)

2014 december
-Granskning av rutiner för debitering av VA-avgifterPDF (pdf, 1.3 MB)

Uppdaterad: 2020-04-22

Navigera vidare