Revisionsrapporter

Här finns kommunrevisorernas rapporter för att läsa och ladda ner.

Revisionrapporter 2014-2022

2022
2022-02-03 Granskning av palliativ vård, gemensam granskning mellan Region Värmland och de värmländska kommunerna Pdf, 541.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-03-24 Granskning av budgetprocessen Pdf, 344.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-03-30 Granskning av Grums kommuns årsredovisning 2021 Pdf, 288.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-03-30 Granskning av god ekonomisk hushållning Pdf, 343.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-03-31 Intern kontroll i debiteringsrutiner avseende äldreomsorgsavgifter Pdf, 517.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-12-21 Grundläggande granskning 2022 Pdf, 324.7 kB, öppnas i nytt fönster.


2021
2021-03-29 Granskning av Grums kommuns årsredovisning 2020 Pdf, 375.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-05-03 Granskning av samverkan kring psykisk ohälsa bland barn och unga Pdf, 128.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 1 Pdf, 168.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 2 Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.

2021-10-19 Granskning av Grums kommuns delårsrapport 2021 Pdf, 234.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-12-17 Granskning samverkan kring barn som far illa Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.


2020 januari
Granskning av samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre Grums kommun Pdf, 188.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre Region Värmland och de värmländska kommunerna Pdf, 227.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2020 mars
Granskning av årsredovsining 2019 Grums kommun Pdf, 133.8 kB.

2020 oktober
Granskning av Grums kommuns delårsrapport 2020 Pdf, 359.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2020 december
Granskning av verkställighet av fullmäktiges beslut Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunrevisorernas uppföljande granskning av tillgänglighet Pdf, 618.3 kB, öppnas i nytt fönster.


2019 november
Uppföljande granskning - intern kontroll inom leasingbilsverksamheten Pdf, 730.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2019 oktober
Granskning av delårsrapport 2019, Grums kommun Pdf, 178.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2019 augusti
Barns psykiska hälsa Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.

2019 juni
Granskning av löneutbetalningsprocessen Pdf, 7.1 MB, öppnas i nytt fönster.

2019 maj
Granskning av kommunens momshantering Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.

2019 januari
Gemensam granskning av vårdkedjor och läkemedel för äldre - Grums kommun Pdf, 9.2 MB, öppnas i nytt fönster. 
Landstinget i Värmland Pdf, 18.8 MB, öppnas i nytt fönster.

2019 mars
Granskning av årsredovisning 2018 Grums kommun Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster.


2018 oktober
Granskning av Grums kommuns delårsrapport 2018 Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

2018 december
Granskning av kommunens sjukfrånvaro och rehabilitering Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.

2018 oktober
Granskning av kommunens beredskap för att förebygga korruption och oegentligheter Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.


2017 december
Granskning av arbetet med direktupphandlingar Pdf, 6.2 MB, öppnas i nytt fönster.

2017 december
Granskning av jävsnämnden Pdf, 5.6 MB, öppnas i nytt fönster.

2017 juni 
Förstudie - Deltagande vid politiska sammanträden Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

2017 maj
Granskning av årsredovisning 2016 Grums kommun Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

2017 februari 
Gemensam granskning av samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa Pdf, 16.7 MB, öppnas i nytt fönster.


2016 november
Granskning av bisysslor Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.

2016 oktober
Granskning av delårsrapport 2016 Grums kommun Pdf, 649.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2016 augusti
Granskning av kommunstyrelsens protokoll Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster.

2016 augusti
Granskning av placeringar av barn och unga i externa HVB- och familjehem Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.

2016 april 
Granskning av årsredovisning 2015 Grums kommun Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.

2016 februari
Gemensam granskning av palliativ vård Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Kommunbilaga 5 Grums-Granskning av palliativ vård Pdf, 691 kB, öppnas i nytt fönster.

2016 januari
Förstudie - nyttjande av leasingfordon Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.


2015 oktober
Granskning av delårsrapport 2015 Grums kommun Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

2015 mars
Granskning av bisysslor Grums kommun Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

2015 augusti
Granskning av tillgänglighetsarbetet Grums kommun Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

2015 februari 
Granskning av vårdkedjor och läkemedel för äldre Pdf, 8.4 MB, öppnas i nytt fönster.


2014 april 
Granskning av årsredovisning 2014 Grums kommun Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

2014 december
Granskning av rutiner för debitering av VA-avgifter Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2024-05-23