Revisionsrapporter

Här finns kommunrevisorernas rapporter för att läsa och ladda ner.

Revisionrapporter 2021

Revisionrapporter 2014-2018

2018 oktober
Granskning av Grums kommuns delårsrapport 2018PDF (pdf, 3.1 MB)

2018 december
Granskning av kommunens sjukfrånvaro och rehabiliteringPDF (pdf, 6.1 MB)

2018 oktober
Granskning av kommunens beredskap för att förebygga korruption och oegentligheterPDF (pdf, 2.9 MB)

2017 december
Granskning av arbetet med direktupphandlingarPDF (pdf, 6.2 MB)

2017 december
Granskning av jävsnämndenPDF (pdf, 5.6 MB)

2017 juni 
Förstudie - Deltagande vid politiska sammanträdenPDF (pdf, 2 MB)

2017 maj
Granskning av årsredovisning 2016 Grums kommunPDF (pdf, 3.4 MB)

2017 februari 
Gemensam granskning av samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsaPDF (pdf, 16.7 MB)

2016 november
Granskning av bisysslorPDF (pdf, 4.4 MB)

2016 oktober
Granskning av delårsrapport 2016 Grums kommunPDF (pdf, 649.7 kB)

2016 augusti
Granskning av kommunstyrelsens protokollPDF (pdf, 5.2 MB)

2016 augusti
Granskning av placeringar av barn och unga i externa HVB- och familjehemPDF (pdf, 4.7 MB)

2016 april 
Granskning av årsredovisning 2015 Grums kommunPDF (pdf, 5.5 MB)

2016 februari
Gemensam granskning av palliativ vårdPDF (pdf, 5.5 MB)
Kommunbilaga 5 Grums-Granskning av palliativ vårdPDF (pdf, 691 kB)

2016 januari
Förstudie - nyttjande av leasingfordonPDF (pdf, 2.9 MB)

2015 oktober
Granskning av delårsrapport 2015 Grums kommunPDF (pdf, 1.3 MB)

2015 mars
Granskning av bisysslor Grums kommunPDF (pdf, 3 MB)

2015 augusti
Granskning av tillgänglighetsarbetet Grums kommunPDF (pdf, 2.1 MB)

2015 februari 
Granskning av vårdkedjor och läkemedel för äldrePDF (pdf, 8.4 MB)

2014 april 
Granskning av årsredovisning 2014 Grums kommunPDF (pdf, 2 MB)

2014 december
Granskning av rutiner för debitering av VA-avgifterPDF (pdf, 1.3 MB)

Uppdaterad: 2021-04-08

Navigera vidare