Statistik och jämförelse

Grums kommun lämnar regelbundet uppgifter om våra verksamheter till SKR - Sveriges Kommuner och Regioner, Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån med flera.

Kolada - databasen för kommuner och regioner

I Kolada kan du följa kommunens verksamheter från år till år. Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och regioner. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter till exempel SCB, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och BRÅ. Här hittar du nyckeltal för:

  • befolkning
  • ekonomi
  • personal
  • hälso- och sjukvård
  • individ- och familjeomsorg
  • infrastruktur
  • kultur och fritid
  • omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning
  • regional utveckling
  • barn och utbildning

Sök direkt i Kolada: välj fokus Grums och klicka sedan på färdiga presentationer. Då får du fram en lång lista med öppna jämförelser inom olika verksamheter och nyckeltal för ekonomi, service och personal.

Kolada - databasen för kommuner och regioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jämförelsetal för skolan

Skolverket har också en egen databas som heter Jämförelsetal.

Skolverkets Jämförelsetal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SCB:s medborgarundersökning

Grums kommun deltog under hösten 2022 i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning.

Medborgarundersökning, sammanfattning 2022 Pdf, 14.8 MB, öppnas i nytt fönster.

SCB gör inte längre sammanställningen av rapporterna som pdf-filer. Rapporterna levereras som excel-filer, som i vissa fall inte uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Läs hela resultatredovisningen 2022 Excel, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Resultat från hela landet hittar du på:

Statistikdatabasen.scb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Våren 2015 deltog Grums kommun för första gången i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning. Den kommer att användas i utveckling av verksamheterna och som underlag att jämföra kommande undersökningar mot. Läs rapporten här:

Rapport medborgarundersökning 2015 Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Rapportbilaga Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2024-04-16