Gata

Område gata ansvarar för och sköter gång- och cykelvägar, gator, parker, vatten och avlopp inom tätort, sophämtning, slamtömning samt återvinningscentral.

Maria Oja
Områdeschef gata
0555-421 36
maria.oja@grums.se

Kundtjänst renhållning/slam/VA
0555-421 30
avfall@grums.se

Aron Nilsson
Samordnare gata
0555-421 32
aron.nilsson@grums.se

Mattias Olsson
Arbetsledare gata
0555-423 04
mattias.olsson@grums.se

Fredrik Danielsson
Arbetsledare avfall
0555-420 95
fredrik.danielsson@grums.se

Uppdaterad: 2023-10-03

Kontakt

Besöksadress:
Sveagatan 79
Bibliotekshuset

Postadress:
Grums kommun
664 80 Grums