Leader Närheten

Leader Närheten fördelar projektstöd till goda idéer i syfte att stärka landsbygdsutvecklingen. Du som har en projektidé som kan leda till lokal utveckling kan söka medel genom Leader Närheten.

Hästar som betar

Foto: Øyvind Lund

Projektstöd för hållbar landsbygdsutveckling

Leader Närheten är en del av landsbygdsprogrammet inom EU och arbetar utifrån ett lokalt perspektiv med att förmedla stöd till landsbygdsutvecklingsprojekt. Arbetet bedrivs genom leadermetoden som bygger på ett partnerskap och samverkan mellan ideella krafter, näringslivet och det offentliga samhället. Syftet är att utveckla landsbygden genom att fånga upp lokala idéer och initiativ.

Programperiod 2023-2027

Vi är nu inne i programperioden 2023–2027 där 40 leaderområden i Sverige tilldelats nya medel för landsbygdsutveckling genom leadermetoden. Leader Närheten har i och med detta bildat en ny förening och omfattar nu kommunerna Hammarö, Karlstad (exklusive tätort), Grums, Kil, Forshaga, Storfors, Filipstad och Kristinehamn.

Lokala krafter kan söka och få projektstöd från Leader Närheten för att realisera sina drömmar inom följande insatsområden:

 1. Engagera mera
  Utveckling av föreningslivet för att skapa ett bibehållet och större engagemang i landsbygderna och skapa nya möjligheter för den ideella sektorn. Utvecklingen ska ske exempelvis genom förnyelse, föryngring, samarbeten, arrangemang, affärsutveckling och övriga åtgärder kopplade till den ideella sektorn.

 2. Smarta Landsbygder
  Skapa bättre förutsättningar för cirkulär ekonomi, självhushållning, ökad beredskap, utvecklad service och digitaliseringslösningar på landsbygden.

 3. Entreprenörskap och näringslivsutveckling
  Främja nyföretagandet, skapa lönsamhet, utveckla den för området viktiga besöksnäringen inom natur och kultur, arbeta med kompetensutveckling, kompetensmatchning och nätverkande.

 4. Resursrika Vänern
  Utveckla både fritids- och yrkesfiske i Vänern på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt.

Utvecklingscheck för service och mobilitet:

Det finns också fortfarande möjlighet att söka stöd för ett mindre delprojekt i förra programperioden, med syfte att utveckla servicepunkter och möjligheter till hållbara alternativ för pendling och transport på landsbygden.

Vad behöver din hembygd för att utvecklas och vad kan lokala krafter åstadkomma genom samarbete? Leader Närheten kan hjälpa till!

Läs mer på: Narheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2023-05-12

Kontakt

Camilla Nyström 
Leader Närheten
0555-45 99 98
info@narheten.se