Leader Närheten

Leader Närheten är en del av landsbygdsprogrammet inom EU och har cirka 36 miljoner kronor att fördela till goda idéer som kan utveckla landsbygden.

Hästar som betar

Foto: Øyvind Lund

Strategi och ansökningsmöjligheter

Leader Närheten har 36 miljoner kronor att fördela till goda idéer till och med 2022. Leader Närheten omfattar kommunerna Grums, Kil, Forshaga, Hammarö och Karlstad (exklusive Karlstads stad).

Leader-metoden bygger på att olika aktörer samverkar kring en lokal idé. En strategi har skrivits för området för att göra prioriteringar och beskriva områdets behov.  

Utifrån strategin fattar LAG-gruppen beslut om vilka projekt som ska få stöd från Leader Närheten. Projekten ska ge utveckling av näringslivet eller förbättra livskvaliteten i området. Leader Närheten är en del av landsbygdsprogrammet inom EU, som bidrar till att utveckla landsbygden.

Läs mer på: Narheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2022-08-02

Kontakt

Camilla Nyström 
Leader Närheten
0555-45 99 98
info@narheten.se