Eldstäder

Vid installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal krävs att du lämnar in en anmälan till kommunstyrelsen.

Anmälan

I följande fall ska du lämna in en anmälan:

  • nyinstallation av lokal eldstad (vedpanna, braskamin m.m.)     
  • installation av rökkanal
  • byte av gammal vedpanna, braskamin med mera
  • byte från oljebrännare till pelletsbrännare i befintlig panna
  • braskassett i befintlig öppen spis.

I följande fall behöver du inte lämna in anmälan:

  • Byte av oljebrännare i befintlig oljepanna.

Du behöver först ta kontakt med en skorstensfejartekniker, eller annan sakkunnig, för att diskutera utformningen av rökkanalen. Om ny rökkanal ska installeras kan du få rekommendationer om lämplig placering och hur tillträde till skorstenen ska ske. En befintlig rökkanal kan behöva renoveras innan du kan ta den i bruk. När du installerat eldstaden tar du kontakt med skorstensfejartekniker, eller annan sakkunnig, igen för att provtrycka rökkanalen.

Miljögodkända eldstäder kan installeras i byggnader. För att få ett tillräckligt lågt tjärutsläpp måste du dessutom elda med torr ved för att få upp förbränningstemperaturen. Gamla vedpannor med överförbränning kan ha 100 gånger högre tjärhalt och bör bytas ut.

E-tjänst

Du kan anmäla genom att använda vår e-tjänst:

Bygga & bo - Värme & ventilation - Anmälan om eldstad/rökkanal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ditt ansvar som byggherre

Vid nyinstallation bör du rådgöra med sakkunnig kring hur anläggningen ska utformas. Enligt Plan- och bygglagen (5 kap. 10 §) ska du som låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten se till att:

  1. arbetet utförs enligt lagbestämmelserna, föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen.

  2. kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning.

Arbetet  ska planeras och utföras med aktsamhet, så att personer och egendom inte skadas och minsta möjliga obehag uppstår.

Obs! Nya vedpannor har krav på ackumulatortank. Tänk på utrymmet.

Uppdaterad: 2021-10-05