Slottsbrons förskola

Ålder 1-5 år. Vår förskola finns vid Slottsbrons skolområde, nära grundskola och fritids. Alldeles i närheten finns skog och härlig natur. Vi har ett stort utomhusområde med flera lekplatser där barnen leker. Förskolan består av fyra hus: Junibacken och Strandlyan med barn 3-5 år och Mellangården och Sörgården med barn 1-3 år.

Kontakta oss

Telefon

Junibacken
0555-423 29, 076-495 30 72

Strandlyan
0555-423 28, 070-560 10 76

Mellangården
0555-421 73, 070-539 30 83

Sörgården
0555-423 27, 072-142 15 44 

Besöksadress

Skolgatan 1-3, 660 40 Slottsbron

Vår utbildning

Vår verksamhet på Junibacken och Strandlyan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen formas utifrån barns idéer, intressen, nyfikenhet och behov. Leken är viktig för barns utveckling och lärande, därför erbjuder vi lärorika och utmanade miljöer som skapar förutsättningar för ett undersökande lärande i samspel med andra. Lärmiljöerna stimulerar till utforskande kring språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Barn och pedagoger använder sig tillsammans av Prion som är ett pedagogiskt dokumentations verktyg.

Mellangården och Sörgården har ett nära samarbete med många gemensamma aktiviteter. Trygghet och nära relationer är viktigt och vi lägger stor vikt vid att jobba med barnens språkutveckling på olika vis. Ramsor, sånger, tecken som stöd (TAKK) och bildstöd är en del av våra hälpmedel. Vi försöker ständigt ta tillvara vardagssituationer och leken som tillfällen för utveckling och lärande.

Uppdaterad: 2024-03-27