Slottsbrons förskola

Ålder 1-5 år. Vår förskola finns vid Slottsbrons skolområde, nära grundskola och fritids. Alldeles i närheten finns skog och härlig natur. Vi har ett stort utomhusområde med flera lekplatser där barnen leker. Förskolan består av fyra hus: Junibacken, Strandlyan, Mellangården och Sörgården.

Kontakta oss

Telefon

Junibacken
0555-423 29, 076-495 30 72

Strandlyan
0555-423 28, 070-560 10 76

Mellangården
0555-421 73, 070-539 30 83

Sörgården
0555-423 27, 072-142 15 44 

Besöksadress

Skolgatan 1-3, 660 40 Slottsbron

Så här jobbar vi

På vår förskola är barnens inflytande, utforskande och medbestämmande i fokus. Vi utgår från varje barns intresse och behov. Därför utvecklas och förnyas vår verksamhet ständigt. Junibacken och Strandlyan är äldreavdelningar medan Mellangården och Sörgården är yngreavdelningar.

Vi jobbar aktivt med värdegrundsarbete och kamratrelationer. Vi delar ofta in barnen i mindre grupper utifrån deras intressen och behov. Det är viktigt att alla barn känner sig trygga hos oss, både med varandra, oss pedagoger och den miljö de vistas i.

Här hittar du fler kontaktuppgifter inom förskolan

Uppdaterad: 2020-08-31

Navigera vidare