Varumärke och värdegrund

Vi på Grums kommun jobbar kontinuerligt mot vår vision 2030, med vår värdegrund och vårt varumärke. Vår vision beskriver vad vi vill uppnå och har en tydlig koppling till vårt uppdrag.

Fotbollsspelare som står vid målbur

Foto: Øyvind Lund

Vårt varumärke och vår värdegrund går hand i hand

Värdegrunden beskriver vilka värderingar som leder oss. Varumärkesplattformen visar de egenskaper och värden vi vill att omvärlden ska förknippa Grums kommun med.

Beskrivning av vårt varumärke och vår värdegrund


Vår värdegrund

För att vår utsida och insida ska stämma överens går vår interna värdegrund hand i hand med varumärkesplattformen. Värdegrunden beskriver den kultur som präglar organisationen och den lever vi upp till i såväl mötet med kommuninvånare som mötet med medarbetare. Grums kommun ska vara en välkomnande kommun där det råder engagemang, delaktighet, professionalism och arbetsglädje.

Värdegrund för Grums kommun

 • Vi är professionella
 • Vi är välkomnande
 • Vi är engagerade
 • Vi är delaktiga

Vårt varumärke

Varumärkesplattformen visar de egenskaper och kärnvärden vi vill att omvärlden ska förknippa platsen Grums kommun med. Vårt varumärke består av:

 1. ett geografiskt område
 2. de som bor och verkar inom kommunens gränser och
 3. en kommunal organisation med verksamheter, förtroendevalda och personal. Helheten av allt detta är Grums kommun.

Varumärkesplattform för Grums kommun

Vår varumärkesplattform innehåller kärnvärden som beskriver vad Grums kommun står för. De är valda utifrån den känsla och bild av Grums kommun som vi vill ska avspegla sig i all gemensam kommunikation.

 • Engagemang
 • Framtidstro
 • Personlig
 • Trygg
Uppdaterad: 2023-01-04