Om Grums kommun

Grums kommun är en vacker Vänerkommun i södra Värmland med cirka 9 000 invånare. Vi är en del av Vänersamarbetet och ingår i Karlstadsregionen.

Båt vid brygga

Foto: Øyvind Lund

Fakta om kommunen

  • Areal: 386 kvadratkilometer
  • Invånare, antal: cirka 9 000 
  • Invånare/kvadratkilometer: cirka 23
  • Strandlinje: cirka 380 km
  • Kommunanställda: cirka 1 000 varav 650 är tillsvidareanställda
  • Största privata arbetsgivare: Billerud, cirka 850
  • Antal företag: cirka 700
  • Skatt: primär kommunalskatt 22,50 och total skatt 35,73 %

Strategiskt läge/knutpunkt

Det strategiska läget ger tillgång till en stor arbetsmarknad, en större stads nöjesutbud och har betydande logistiska fördelar. Det är vackert i våra olika kommundelar och vi har nära till natur, vatten och handel/service.

Kommunen ligger strategiskt placerad mellan storstäderna Oslo, Göteborg och Stockholm. Vid Nyängenområdet, strax utanför Grums tätort, möts Europavägarna E18 och E45. Där passerar cirka 15 000 fordon per dygn och både bilister och yrkestrafikanter stannar vid Nyängen för att rasta. Tågtrafik går mot både norr och söder. Industrin kan också ta emot fartyg via Vänern.

Avstånd

Våra kommunikationer via landsväg, järnväg och IT är väl utbyggda. Från Karlstad Airport har du aldrig långt till andra delar av världen.

Karlstad - 25 km
Stockholm - 310 km
Göteborg - 220 km
Oslo - 205 km

Vatten

Vi bor och verkar vid Vänern som är Europas tredje största insjö. Dessutom har vi ett omfattande sjösystem i förbindelse med Vänern. I kommunen finns cirka 380 kilometer strandlinje. Gästhamnar finns i Borgvik, Grums och Liljedal. Här erbjuds också utmärkta förutsättningar för bad, fiske och båtliv.

Naturområden

I stora drag kan sägas att Grums (liksom Sverige) har jordbruksmark i söder och skog i norr. Vi har tre naturreservat, varav Getgarsudde ligger helt inom kommunens gränser medan Västra värmlandsskärgården och Gårdviksfjället endast delvis tillhör Grums kommun. Kycklingleden i Liljedal har en för Värmland ovanlig flora och ett rikt fågelliv och på Näshöjden i Värmskog finns klapperstensfältet Stentorget, som var en havsstrand efter att inlandsisen hade dragit sig tillbaka. Vid fornborgen Edsbonden i Slottsbron, finns den näst högst belägna utsiktspunkten kring Vänern.

Föreningsliv

I kommunen finns föreningar inom de flesta intresseområden. Många invånare engagerar sig ideellt för att de själva och/eller deras barn utövar aktiviteter inom en förening. Det är också ett sätt för oss att mötas på.

Gott företagsklimat

I kommunen finns omkring 700 företag och två företagarföreningar samt ett näringslivsråd. Sedan 2007 har Grums varje år klättrat uppåt i Svenskt näringslivs företagsklimatrankning och varit i Värmlandstoppen flera gånger. År 2017, 2020 och 2021 hade Grums kommun bäst företagsklimat i Värmland och även bäst tillväxt 2019, 2020 och 2021.

Utbildning

Det finns ett bra utbud av förskolor och skolor i kommunens olika delar. I orterna Borgvik och Värmskog finns det friskolor. Eleverna i årskurs 4-9 går på Jättestenskolan i Grums tätort. Tack vare ett bra vägnät och täta förbindelser med tåg och buss, går det lätt att nå andra studieorter. Med bil når du Karlstads universitet på cirka 30 minuter.

Uppdaterad: 2023-10-16