Kommunfullmäktige

Mandatperiod 2018-10-15 - 2022-10-14. Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för all kommunal verksamhet. Det är fullmäktige som fattar beslut i frågor och ärenden av större vikt.

Ledamöterna i fullmäktige utses vid allmänna val vart fjärde år. Antal ledamöter i kommunfullmäktige är 31 och antal ersättare 20. Sammanträdena med fullmäktige är offentliga och du är välkommen att följa diskussionerna.

Ordförande
Ulrika Nilsson (S)

1:e vice ordförande
Gun-Britt Arvholm (S)

2:e vice ordförande
Judith Kisch (M)

Ledamöterna har inte personliga ersättare.
 

Ledamöter‌

Namn


Adress

Telefon

E-post

Ulrika Jacobs

(M)

Ask 84

664 91 Grums

070‑456 00 83

u.jacobs@live.se

Judith Kisch

(M)


070-817 53 87

judith.kisch@hotmail.com

Per Fransson

(M)


070-546 42 36

per.fransson@spoffice.se

Ann-Sofie Jansson


(M)


Lindhaget 11
664 96 Segmon

070-890 86 25


annsofiej80@yahoo.comBo Johansson

(C)

Långsta Där Nole
664 91 Grums

0555-210 19
070-644 34 22


bodarnole@gmail.com

Birgit Sturesson

(C)

Uddersrud Annelund
664 96 Segmon

070‑234 25 82

birgit@agropd.se

Maria Svedinger Andersson

(C)


076-800 41 26

maria.svedinger.andersson@
centerpartiet.se


Leif Haraldsson

(S)


076-107 18 46

leif.haraldsson@byggnads.se

Gun-Britt Arvholm

(S)


0555‑914 41

070‑549 14 41

arvholmgunbritt@gmail.com

Erivan Waysi

(S)

Övre Villagatan 12

664 33 Grums

072‑889 52 24

erivanwaysigrums@gmail.com

Ulrika Nilsson

(S)


070‑747 19 35

ulleigrums@hotmail.com

Tore Ingman

(S)

Vallmostigen 15

664 32 Grums

070-510 13 07

ingmantore@gmail.com

Marianne Lidbäck

(S)

Strandgatan 58

664 40 Slottsbron

0555‑422 01

070‑390 47 59

momma310@msn.com

Tomas NIlsson

(S)


070‑350 70 76

tomasigrums@telia.com

Ylva Eklund Magnusson

(S)ylvaem@icloud.com

Frank Lassen

(S)

Trädgårdsgatan 29

664 34 Grums

070‑671 04 17

frank.lassen@telia.com

Agneta Andersson

(S)


0570‑46 10 15

agnetavarmskog@gmail.com

Rafi Mirza

(S)

Strandgatan 51

664 40 Slottsbron


mirza.rafi86@gmail.com

Malin Hagström

(S)


0555-421 42

malin.hagstrom@grums.se

Camilla Nilsson

(S)

Änggatan 2

664 34 Grums

076-853 78 77

caksuoglu@hotmail.se

Jan-Anders Andersson

(S)

Färjebacken10
664 96 Segmon

070-323 69 79

jompan8@hotmail.com

Juan Martinez

(S)

Ringvägen 17 A

664 31 Grums

070‑303 12 54

jc64martinez@gmail.com

Sara Emsevik

(S)

Leonardsbergsgatan 11

664 34 Grums

0555‑422 11

073‑267 07 29

saraemsevik74@gmail.com

Lars Fridén

(S)

Vallmostigen 11

664 32 Grums

070‑247 62 02

lars.friden1943@gmail.com


Jenny Kumm

(V)

Bengtstorp Långsta

664 91 Grums

0555‑210 46

070‑553 64 37

jennykumm@icloud.com


Jesper Johansson

(MP)

Gullsjö 192

664 91 Grums

073‑035 90 52

jesper.johansson@mp.se


Louise Jarl


(SD)


Sjöhagsvägen 13

664 95 Borgvik

070-966 65 71


louise.m.jarl@gmail.com


Ulf Björk

(-)

Flokerud Hagen 24

664 91 Grums

070‑512 35 50

hagensmek.ulf@outlook.com

Solveg Svendsen

(SD)solans54@hotmail.com

Jan-Olov Carlsson Skarp

(SD)jan.olov.carlsson.skarp@sd.se

Ann-Charlotte Kraft

(SD)


076‑831 80 71

lotta.kraft@yahoo.se


Ersättare

Tore Olsson


(M)

Stockåker Celcino
664 91 Grums

070-327 56 81


tore.olsson66@gmail.com


Jens Holm

(M)

Göran Johnsen


(C)

Sands Gård 1

664 96 Segmon

070-849 95 55


goran@drever.nu


Anders Johansson

(C)

Lupingatan 14

664 32 Grums

070-258 27 54

johanssonjr74@hotmail.com


Margareta Bergman

(S)

Åsgatan 7

664 30 Grums

076-045 37 73

bergmanmarg@gmail.com

Reneé Pettersson

(S)


073-029 55 50


Anders Leander

(S)


076-093 41 31

leanderanders@gmail.com

Therese Bood

(S)

Tegelgatan 3

664 31 Grums

076-823 14 90

tessan75a@hotmail.com

Vakans

(S)
Lena S Haraldsson

(S)

Ljunggatan 39 S

664 32 Grums

070-514 76 47

lena.s.haraldsson@
billerudkorsnas.com

Morgan Jakobsson

(S)


070-609 59 47

morgan.jakobsson58@gmail.com

Monica Strandli

(S)strandli@telia.com

Jörgen Hagström

(S)


072-501 22 31

jorgen_hagstrom@hotmail.com


Ken Rosén

(V)

Lökenegatan 7

664 34 Grums

073-268 66 55

1kenrosen@gmail.com

Eva Alfredsson Olsson

(V)evamorsan@hotmail.com


Anne-Sophie Elwin

(MP)

Björnbärsvägen 37

664 32 Grums

0555-120 20

070-844 07 47

aselwin@gmail.com

Sanaa El Kharraz

(MP)

Sveagatan 139

664 34 Grums

076-167 09 48

sousou228@hotmail.com


Robin Lennartsson

(SD)

Grönbergsgatan 56

664 34 Grums

073-058 02 35

robinlennartsson8@gmail.com

Roy Vestli

(SD)


076-062 44 82

roy.vestli@sd.se

Michael Kihlgren

(SD)

Uppdaterad: 2022-09-13