Kommunfullmäktige

Mandatperiod 2022-10-15 - 2026-10-14. Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för all kommunal verksamhet. Det är fullmäktige som fattar beslut i frågor och ärenden av större vikt.

Ledamöterna i fullmäktige utses vid allmänna val vart fjärde år. Antal ledamöter i kommunfullmäktige är 31 och antal ersättare 20. Sammanträdena med fullmäktige är offentliga och du är välkommen att följa diskussionerna.

Ordförande
Gun-Britt Arvholm (S)

1:e vice ordförande
Leif Haraldsson (S)

2:e vice ordförande
Judith Kisch (M)

Ledamöterna har inte personliga ersättare.Namn

Telefonnummer

E-post

MODERATERNA (M)LedamöterUlrika Jacobs

070-456 00 83

u.jacobs@live.se

Alex Jacobs

076-628 99 60

alex.jacobs@live.se

Judith Kisch

070-817 53 87

judith.kisch@hotmail.com

Per Fransson

070-546 42 36

per.fransson@spoffice.se

Lena Strid

-

-

Karl Martinsson

-

karl.e.martinsson@gmail.com

ErsättareClaudia Jacobs

076-645 50 92

claudiajacobs@live.se

Joakim Sverdrup

-

-

Helene Jacobs

-

helene.jacobs1988@gmail.com
CENTERPARTIET (C)LedamöterBo Johansson

070-644 34 22

bodarnole@gmail.com

Maria Svedinger Andersson

-

mariasvedinger@msn.com

ErsättareBirgit Sturesson

070-234 25 82

birgit@agropd.se

Mats Pettersson

070-245 40 03

mats.rutger830@gmail.com
SOCIALDEMOKRATERNA (S)LedamöterLeif Haraldsson

076-107 18 46

leif.haraldsson@byggnads.se

Malin Hagström

0555-421 42

malin.hagstrom@grums.se

Ulrika Nilsson

070-747 19 35

ulleigrums@hotmail.com

Tomas Nilsson

070-350 70 76

tomasigrums@telia.com

Marianne Lidbäck

-

-

Anders Leander

076-139 52 83

leanderanders@gmail.com

Gun-Britt Arvholm

070-549 14 41

arvholmgunbritt@gmail.com

Jörgen Hagström

072-501 22 31

jorgen_hagstrom@hotmail.com

Sara Emsevik

073-267 07 29

saraemsevik74@gmail.com

Rafi Mirza

-

mirza.rafi86@gmail.com

Helén Bäckvall

073-991 53 70

hossa70@hotmail.com

Arnthor Thorhallsson

072-965 61 49

arnthor.thorhallsson79@gmail.com

Therese Bood

076-823 14 90

tessan75a@hotmail.com

Jan-Anders Andersson

070-323 69 79

jompan8@hotmail.com

Agneta Andersson

-

agnetavarmskog@gmail.com

ErsättareAnnica Widström

072-552 00 05

annicawidstrom@hotmail.com

Lars Fridén

070-247 62 02

lars.friden1943@gmail.com

Margareta Bergman

076-045 37 73

bergmanmarg@gmail.com

Frank Lassen

070-671 04 17

frank.lassen@telia.com

Jennie Leander

-

jennieleander@gmail.com

Morgan Jakobsson

-

morgan.jakobsson58@gmail.com

Fredrik Nilsson

070-547 30 33

grumsfredda@msn.com

Susanne Nederman

070-689 41 66

sussie_63@hotmail.com
VÄNSTERPARTIET (V)LedamöterEva Alfredsson Olsson

-

evamorsan@hotmail.se

ErsättareLiselott Lindberg

073-622 43 38

lottali@gmail.com

Ken Rosén

073-268 66 55

ken_rosen@outlook.com
MILJÖPARTIET (MP)LedamöterSanaa El KharrazErsättareJesper Johansson

073-035 90 52

jesper.johansson@mp.se

Anne-Sophie Elwin

070-844 07 47

aselwin@gmail.com
SVERIGEDEMOKRATERNA (SD)LedamöterAnders Björk

070-926 14 43

jeab.anders.b@gmail.com

Lena Olsson

070-722 28 72

lena_caravelle@hotmail.com

Jan-Olov Carlsson Skarp

-

jan.olov.carlsson.skarp@sd.se

Solveg Svendsen

073-396 34 40

solans54@hotmail.com

Larisa Andersson

-

larisaandersson1@gmail.com

Hans Liljeqvist

-

hasse.tradera@gmail.com

ErsättareMagnus Östin
Uppdaterad: 2024-05-08