Verksamhet

Den kommunala verksamheten utför kommunens service inom vård och omsorg, utbildning och samhällsbyggnad. Verksamheter är omfattande både vad gäller personal och budget.

Tre sektorer

Tjänsterna ska utföras med kvalitet och service enligt beslutade kvalitetsmål och på ett så effektivt sätt som möjligt. Nedan finns kontaktuppgifter till de ansvariga för de olika sektorer som Grums kommuns verksamheter är uppdelade i.

 

Verksamhet Kommundirektör Socialchef Barn- och utbildningschef Teknisk chef Socialtjänst Barn och utbildning Barn och utbildning Samhällsbyggnad
Uppdaterad: 2023-10-05