Latrin

Latrin lämnas i plast- eller pappkärl som är avsett för latrinavfall. Latrinkärl köps på Karlbergs avfallsstation och kostar 450 kr. I avgiften ingår kärl, hämtning och omhändertagande av latrinet.

Hämtning av latrinkärl

Latrinkärlet ska vara väl förslutet och ställas bredvid ditt sopkärl på tömningsdagen. Kärlet ska vara försett med en klisterlapp från Grums kommun för att hämtas.

Uppdaterad: 2023-03-23

Kontakt

Kundtjänst område gata
För frågor gällande fakturor, VA, renhållning, slam, parkeringstillstånd, gatubelysning med mera:
0555-421 30
avfall@grums.se