Orosanmälan

Om du tror att ett barn eller en ungdom i din närhet inte mår bra och kanske är i behov av hjälp bör du kontakta individ och familj. Du kan vara anonym men det underlättar alltid om du säger vem du är.

Om du tror att ett barn eller en ungdom far illa

Du som yrkesmässigt arbetar med barn eller ungdomar eller i din yrkesverksamhet kommer i kontakt med barn och ungdomar har anmälningsplikt om du misstänker att barn far illa. Du kan aldrig vara anonym när du gör en anmälan som tjänsteperson.

Även du som inte yrkesmässigt arbetar med barn eller ungdomar kan göra en orosanmälan. Du har även möjlighet att ringa och rådgöra med barn- och ungdomsenhetens mottagningsgrupp kring ett barn men du ska då inte uppge barnets namn eller personuppgifter.

E-tjänst för orosanmälan

Om du tror att ett barn eller en ungdom i din närhet inte mår bra och kanske är i behov av hjälp kan du göra en orosanmälan.

Stöd och omsorg - omsorg om individ och familj - Orosanmälan vid misstanke/kännedom om att barn far illalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2021-04-26

Navigera vidare