Orosanmälan

Om du tror att ett barn eller en ungdom i din närhet inte mår bra och kanske är i behov av hjälp bör du kontakta individ och familj. Du kan vara anonym men det underlättar alltid om du säger vem du är.

Om du tror att ett barn eller en ungdom far illa

Du som yrkesmässigt arbetar med barn eller ungdomar eller som i din yrkesverksamhet kommer i kontakt med barn och ungdomar, har anmälningsplikt om du misstänker att barn far illa. Du kan aldrig vara anonym när du gör en anmälan som tjänsteperson.

Även du som inte yrkesmässigt arbetar med barn eller ungdomar kan göra en orosanmälan. Du har även möjlighet att ringa och rådgöra med individ- och familjeomsorgens socialsekreterare om du har funderingar kring ett barn i din närhet men du ska då inte uppge barnets namn eller personuppgifter.

Kontakta individ- och familjeomsorgen

Man anmäler sin oro eller misstanke om att ett barn kan fara illa och behöver inte ha bevis för att är det är så. En så­dan miss­tan­ke kan gäl­la allt från van­vård och vux­nas oför­måga till att ett barn bevittnar eller blir utsatt för våld eller andra övergrepp.

Så här gör du en orosanmälan

Om du tror att ett barn eller en ungdom i din närhet inte mår bra och kanske är i behov av hjälp gör du en orosanmälan på följande sätt:

Ring dagjouren på telefonnummer:
0555-420 71

måndag-torsdag 8.00-16.30
fredag 8.00-16.00

Om du behöver göra en orosanmälan på kvällar eller helger ringer du socialjouren. Socialjouren handlägger akuta sociala ärenden när ordinarie socialtjänst har stängt. Det gäller ärenden som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider. Det kan till exempel handla om barn som far illa, våld i nära relation eller missbruk.

Ring socialjouren på telefonnummer:
054-540 50 54 eller 054-540 54 14
söndag-torsdag 16.30- 00.00
fredag-lördag 16.00-01.30

Vid akuta ärenden efter socialjourens stängning, ring 112.

Uppdaterad: 2024-04-09