Kort historia om kommunen

Grums är en modern kommun med rötter i förhistorisk tid. Här bosatte sig för länge sedan de så kallade Värmarna vid Borgviksälven, som tros ha gett upphov till länsnamnet Värmland.

Rötter i förhistorisk tid

Platsen Grums med omnejd har rötter i förhistorisk tid. När inlandsisen drogs norrut bosatte sig de så kallade värmarna vid Borgviksälven (Värma). Dessa ska ha gett upphov till länsnamnet Värmland.

Grums långa historia märks genom att Edsholm (f.d. fornborg vid Slottsbrosundet) står med på en medeltida karta där endast Birka och några till är utmärkta. Det tidigaste bevarade omnämnandet är som Grumz härad i ett dokument från år 1397. Värmlands enda kuvertgrav ligger i Sveaparken i centrala Grums.

Industri

Gruvöns bruk, som idag ägs av Billerud AB, startades 1931. Tidigare har det funnits industrier även i Slottsbron och Segmon (sulfitfabriker), Borgvik (järnbruk), Liljedal (glasbruk) och Värmskog (silvergruva). I Värmskog finns en minnesgård bevarad där telekomföretaget Ericssons grundare Lars Magnus Ericsson växte upp.

Politik och organisation - så bildades kommunen

Grums blev köping 1948. 1969 slogs Grums köping och Eds landskommun samman. Slutligen blev det dagens Grums kommun i och med kommunsammanslagningen 1971, då Värmskogs församling tillkom.

Uppdaterad: 2024-01-29