Stöd för äldre

Du som är äldre kan få stöd och hjälp utifrån dina behov, så att du i första hand kan bo kvar hemma och leva ett självständigt och tryggt liv. Här finns information om insatser som kan bidra till en god livssituation för dig som är äldre.

Omsorg om äldre

I Grums kommun ansvarar sektor socialtjänst för kommunens stöd och omsorg som bland annat innefattar hjälpmedel, hemsjukvård, hemtjänst, kommunrehabilitering, korttidsboende, särskilda bostäder (äldrebostäder) och mycket mer.

Vi som arbetar med stöd och omsorg i Grums kommun, har till uppgift att tillgodose grundläggande behov hos dig som av olika skäl behöver hjälp och stöd i ditt dagliga liv.

Inriktningen är att du ska kunna bo i den egna bostaden så länge du själva önskar, även om behoven är omfattande. Inom äldreomsorgen i Grums kommun används Senior alert och BPSD som är nationella kvalitetsregister för vård och omsorg och som på olika sätt bidrar till bättre vård och ökad livskvalitet.

Följ oss i sociala medier!

Grums äldreomsorg finns på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


E-tjänster och blanketter

Behöver du ansöka om särskild bostad med mera? Här hittar du våra e-tjänster och blanketter inom omsorg om äldre.

Stöd och omsorg - omsorg om äldre Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Här hittar du våra verksamheter

I Grums kommuns kartportal hittar du samtliga verksamheter inom stöd och omsorg. Klicka på kartan och zooma.

Kommunkarta - stöd och omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2024-05-08