Mossens förskola

Ålder 3-4 år. Vår förskola ligger i ett bostadsområde i Grums med skogen alldeles in på knuten. Vi har en stor och varierande gård som erbjuder rika möjligheter till utforskande och lek. Mossen är uppdelad på tre avdelningar: Björnen, Lingonen och Kotten. På Mossen arbetar barnen i olika lärverkstäder som t.ex. ateljé, naturrum och verkstad för teknik, kemi och fysik.

Kontakta oss

Telefon

Kotten
0555-420 99, 070-515 62 72

Lingonen
0555-420 97, 070-515 62 28

Björnen
0555-420 98, 070-515 62 60

Besöksadress

Björnmossavägen 14, 664 32 Grums

Så här jobbar vi

Barnen är förskolans viktigaste resurser. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Vår verksamhet formas utifrån barnens idéer, intressen, nyfikenhet och behov.

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Därför erbjuder vi lärorika och utmanande miljöer som skapar förutsättningar för ett undersökande lärande, i samspel med andra. Lärmiljöerna stimulerar till utforskande kring språk, matematik, naturvetenskap och teknik.

Barn och pedagoger använder sig tillsammans av pedagogisk dokumentation. Dokumentationen ger kunskap om varje barns utveckling och lärande samt underlag för att utveckla och förändra verksamheten. Varje vecka har personalen reflektioner, där vi går igenom vår dokumentation och ser till att det upprätthålls.

Här hittar du fler kontaktuppgifter rektor och specialpedagog

Uppdaterad: 2020-08-31

Navigera vidare