Mossens förskola

Ålder 1-5 år. Vår förskola ligger i ett bostadsområde i Grums med skogen alldeles in på knuten. Vi har en stor och varierande gård som erbjuder rika möjligheter till utforskande och lek. Mossen består av tre avdelningar: Kotten, Björnen och Lingonen.

Kontakta oss

Telefon

Björnen äldre barn

0555-420 98, 070-515 62 60

Lingonen äldre barn

0555-420 97, 070-515 62 28

Kotten yngre barn

0555-420 99, 070-515 62 72

Besöksadress

Björnmossavägen 14, 664 32 Grums

Vår utbildning

Barnen är förskolans viktigaste resurser. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Vår utbildning formas utifrån barnens idéer, intressen, nyfikenhet och behov.

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Därför erbjuder vi lärorika och utmanande miljöer som skapar förutsättningar för ett undersökande lärande, i samspel med andra. Lärmiljöerna stimulerar till utforskande kring språk, matematik, naturvetenskap och teknik.

Barn och pedagoger använder sig tillsammans av Prion som är ett pedagogisk dokumentationsverktyg. Dokumentationen ger kunskap om varje barns utveckling och lärande samt underlag för att utveckla och förändra lärmiljöer och aktivteter. Varje vecka har pedagogerna reflektioner, där vi går igenom vår dokumentation och ser till att det upprätthålls.

Uppdaterad: 2024-03-27