Förvaltningsorganisation

I Grums kommun finns en förvaltning. Förvaltningen hanterar alla kommunens verksamheter och leds av kommunchefen. Förvaltningen utför det som politikerna i kommunstyrelsen beslutar om.

Foto: Øyvind Lund

De tjänstemän som arbetar inom förvaltningen ger politikerna beslutsunderlag utifrån lagstiftningen och sin yrkeskunskap. Klicka gärna på bilden nedan för mer information och kontaktuppgifter.

Förvaltningsorganisation Kommunchef Utveckling & förvaltning Socialchef, sektor socialtjänst Barn- & utbildningchef, sektor barn & utbildning Teknisk chef, samhällsbyggnad
Uppdaterad: 2020-11-23

Navigera vidare