Förvaltningsorganisation

I Grums kommun finns en förvaltning. Förvaltningen hanterar alla kommunens verksamheter och leds av kommundirektören. Förvaltningen utför det som politikerna i kommunstyrelsen beslutar om.

Foto: Øyvind Lund

Förvaltningen hanterar kommunens verksamheter

De tjänstepersoner som arbetar inom förvaltningen ger politikerna beslutsunderlag utifrån lagstiftningen och sin yrkeskunskap. Klicka gärna på bilden nedan för mer information och kontaktuppgifter.

Förvaltningsorganisation Kommundirektör Utveckling & förvaltning Socialchef, sektor socialtjänst Barn- & utbildningchef, sektor barn & utbildning Teknisk chef, samhällsbyggnad
Uppdaterad: 2023-08-09