Avstånd till tomtgräns

I de flesta fall gäller 4,5 meter till tomtgräns. Det gäller alla åtgärder. I vissa områden kan placering närmare tomtgräns tllåtas.

Byggnation närmare tomtgräns än 4,5 meter kan accepteras om berörd granne ger sitt samtycke.

"Friggebodsrätten" begänsas inte av några planbestämmelser. Däremot krävs tillstånd enligt naturvårdslagen inom strandskyddsområde.

Uppdaterad: 2022-10-04