Förebyggande arbete

Förebyggande arbete innebär att man strävar efter att hindra något från att ske från första början. Det finns tre stora områden som kommunen arbetar förebyggande med och som har representanter.

Polisbil framför Grums kommunhus

Foto: Grums kommun

Beroende, suicid och brott

Dessa områden är stora och komplexa frågor som ingen kan driva ensam. Även om det är många som jobbar med dessa frågor både inom kommunen, regionen, länsstyrelsen, polisen och nationellt, behövs även du som invånare i arbetet.

  1. ANDTS står för Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel om pengar. Det förebyggande arbetet utgår från regeringens nationella mål och syftar bland annat till att minska bruket av alkohol och tobak, bekämpa det otillåtna bruket av narkotika och doping samt minska förekomsten av spelmissbruk.

  2. Suicid och psykisk ohälsa är idag ett mer aktuellt problem än någonsin och Värmland är det län med flest suicid (självmord) per år i förhållande till folkmängd.

  3. Brottsförebyggande arbete kan delas in i två delar. Den första med fokus på att skapa trygga miljöer som lämnar mindre utrymme för att brotten ska kunna begås. Den andra delen riktas åt att minska individers vilja och behov att begå brott.

Trygghet skapar vi tillsammans

Arbetsgruppens syfte är att samverka kring att förebygga brott, missbruk och psykisk ohälsa efter temaperioder.

Trygghet är något vi skapar tillsammans och inte bara genom polisen och kommunen, utan tillsammans med invånarna.

Broschyr för utskrift

Broschyr för utskrift A5 - Trygg i Grums Pdf, 10.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2023-06-20