Tillitsbyrån

Tillitsbyrån är en organisering inom kommunen med syfte att möta komplexa behov genom samskapande med målgruppen, verksamheter och andra samhällsaktörer.

Foto på David Freundt processledare Tillitsbyrån

Foto: Grums kommun, David Freundt processledare Tillitsbyrån

Förarbete till Tillitsbyrån

Förarbete till Tillitsbyrån har skett i kommunen under tre år i samarbete med Region Värmland och med stöd av Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Insikterna är många från kartläggningen

  • Tillit och goda relationer är ofta helt avgörande om man ska lyckas med förändringar för olika individer.
  • Det är viktigt att hitta lösningar tillsammans - I Grums kommun finns flera personer som har goda relationer med unga och unga vuxna och det är dessa personer som ska börja arbeta tillsammans i det som kallas Tillitsbyrån.

Om projektet Tillitsbyrån

Tillitsbyrån är ett femårigt projekt som startades 1 oktober 2020. Projektet finansieras av Samordningsförbundet samspelet, Region Värmland och Grums kommun.

Syftet med projektet är att möta komplexa behov genom samskapande med allmänheten. Målgruppen är unga och unga vuxna i åldern 15-29.

Samskapandet ska ske inom olika verksamheter i kommunen och tillsammans med andra samhällsaktörer. Arbetet ska ske genom att skapa förutsättningar för tillit och en känsla av sammanhang. Detta för att nå det långsiktiga målet att stärka och nå god och jämlik hälsa i Grums kommun.

Projektet leds av en processledare som jobbar tillsammans med en arbetsgrupp som består av tjänstepersoner som finns inom kommunen och andra verksamheter.

Samspelet.se - Tillitsbyrån Grums Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Samspelet

Samordningsförbundet Samspelet finansierar projektet Tillitsbyrån. Samspelet är en finansiell organisering inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Värmland och kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn.

Projekt/insatser och aktiviteter drivs alltid gemensamt av våra parter och myndigheter. Detta för att på bästa möjliga sätt, med gemensam kompetens, stödja människor med olika behov och bakgrund till ett ökat välbefinnande för att kunna närma sig eller nå egen försörjning genom arbete eller studier.

Samspelet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2024-04-09

Kontakt

Projektägare Tillitsbyrån

Martin Karlsson
Områdeschef kultur och fritid
0555-420 51
martin.karlsson@grums.se

David Freundt
Processledare Tillitsbyrån
0555-422 08
david.freundt@grums.se