Skyddsjakt - kommunjägare

En kommunjägare har ansvar för att ta hand om skadade djur på kommunens mark. Det kan vara vilda djur som tar sig in på detaljplanelagt område och skadar sig eller som av någon anledning redan är skadade när de tar sig in på kommunens mark. Ska insatser ske på annan mark måste kommunjägaren ha varje markägares tillstånd.

När kan du få hjälp av kommunjägare?

Fastighetsägare ansvarar själva för ohyra och skadedjur i sina hus och trädgårdar. Kommunjägare kan hjälpa till att jaga eller fånga in djur i de fall då det förekommer skadedjur utomhus på kommunens mark och på detaljplanelagt område som utgör ett miljö- eller hälsoproblem. Utanför detaljplan är det fastighetsägaren själva som ansvarar för ohyra och skadedjur i sina hus och trädgårdar.

Möss och råttor, myror och getingar ses inte som skadedjur i vår bemärkelse utan hanteras av företag som utrotar skadedjur.

Kommunjägaren hjälper inte till vid viltolyckor

Kolliderar du med vilt är det 112 du ska ringa.
För mer information om viltolycka besök se:
Viltolycka.se Länk till annan webbplats.

Så förhindrar du skadedjur

Låt bli att mata djuren, vill man mata småfåglarna går det bra att göra en bur av till exempel kompostgaller så kommer småfåglarna in men inte kajorna.

Tänk på att matar du rådjur på vintern kommer de och äter dina blommor på sommaren. Det är nämligen samma djur som kommer och det går inte att göra något åt det mer än att skrämma iväg dem. På alla djur som inte står benämnda som skadedjur i Jaktförordningen bilaga 4 gäller allmän jakttid. Det går aldrig att få skyddsjakt på dessa, rådjur är ett sådant djur.

För att slippa älg och vildsvin i trädgården är det bra att plocka bort fallfrukt.

Uppdaterad: 2020-05-28

Navigera vidare