Fosforfälla

Vissa avloppsanläggningar har en fosforfälla som måste bytas efter ett tag. Det är kommunens entreprenör som byter din fosforfälla. Du kontaktar själv kommunen när det är dags för byte.

Vad är en fosforfälla?

Ett fosforfilter eller en fosforfälla är till för att öka reningen av fosfor. Det kan behövas om du har en fastighet som ligger inom hög skyddsnivå för miljöskyddet. Fosforfällan är ett kompliment till en tät markbädd och är placerad efter slamavskiljaren och markbädden. Fosforfälla finns också i vissa minireningsverk.

När ska fosforfällan bytas?

Det är viktigt att filtermaterialet i fosforfällan byts ut i tid för att reningen ska fungera. När filtermaterialet ska bytas beror på vattenflöde och antal personer i hushållet. Du som fastighetsägare ansvarar för att kontrollera fosforfällans funktion. Det gör du genom att ta prover på pH-halten i utgående vatten. Om pH-värdet börjar minska, är det dags att byta ut filtermaterialet (följ leverantörens instruktioner). Har du tecknat serviceavtal med tillverkaren/leverantören är det oftast den som sköter provtagningen.

Hur går bytet till?

Fosformaterialet i din fosforbrunn räknas som hushållsavfall och precis som vid slamtömning är det kommunen som ansvarar för hämtningen. Du kontaktar själv kommunens renhållningskontor när det är dags att tömma fosforfällan. Kommunens renhållningskontor når du på 0555-421 30. Vid tömning av fosforfällan tas en avgift ut.

E-tjänst och blanketter

Tömning av fosforfällan och omhändertagande av fosformaterialet kan i vissa fall skötas av leverantören/tillverkaren eller i egen regi. Då måste du ansöka om tillstånd hos kommunen. Du kan ansöka genom att använda vår e-tjänst eller våra blanketter.

Bo & bygga - Vatten & avlopp - Ansökan om eget omhändertagande av fosformaterial Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2023-03-24

Kontakt

Beställ tömning av fosforfälla

Kundtjänst område gata
För frågor gällande fakturor, VA, renhållning, slam, parkeringstillstånd, gatubelysning med mera:
0555-421 30
avfall@grums.se