Farlig verksamhet

Farlig verksamhet är en verksamhet där en olycka skulle kunna orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Sådana anläggningar klassas som farlig verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor.

Billerud Sweden AB Gruvöns bruk

Farlig verksamhet som hanterar stora mängder farliga ämnen kallas Sevesoverksamhet. I Grums kommun är pappersbruket Billerud Sweden AB Gruvöns bruk klassat som Sevesoverksamhet.

Kommunen ska utarbeta en särskild plan för räddningsinsatser vid dessa verksamheter; en kommunal räddningsplan. I Grums kommun är denna uppgift delegerad till Räddningstjänsten Karlstadsregionen. De jobbar förebyggande för att inte allvarliga olyckor ska ske i vårt område.

Information till allmänheten

En kommun där en farlig verksamhet bedrivs är skyldig att informera dig som bor eller vistas i närheten av anläggningen. Informationen ska bland annat beskriva vilka risker verksamheten för med sig och hur du kan skydda dig om en olycka skulle inträffa.

Det är viktigt att du som berörs tar till dig informationen, så att du vet vad du ska göra om något skulle hända.

Information om vilka verksamheter som berörs och hur du ska agera om olyckan är framme hittar du på Räddningstjänsten Karlstadsregionens webbplats.

Räddningstjänsten Karlstadsregionen - farlig verksamhet nära dig - Billerud Sweden AB Gruvöns bruk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ladda hem och läs som pdf-fil:

Risker och säkerhetsarbete vid Gruvöns bruk Pdf, 134.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2024-02-05