Om offentlig upphandling

Här finns information om hur kommunen går tillväga när det ska genomföras en upphandling och hur du gör om du vill delta i en upphandling.

Kvällssol över Lassehall

Foto: Grums kommun

Kommunens upphandlingar

Kommunens upphandlingar genomförs på olika sätt. Kommunen genomför egna upphandlingar enbart för Grums kommun samt kommunens bolag och stiftelse men upphandlingar görs också i samarbete med andra kommuner i en gemensam upphandling.

Dessutom nyttjar kommunen andra externa aktörer på marknaden, såsom SKR Kommentus. Oavsett om kommunen genomför upphandlingen själv eller tillsammans med andra kommuner, annonseras upphandlingen i nationell databas samt på kommunens hemsida under aktuella upphandlingar.

Att delta i upphandling

Samtliga större upphandlingar annonseras publikt på kommunens upphandlingsportal, e-avrop.com Länk till annan webbplats.. För direktupphandlingar annonseras dessa i vissa fall publikt, i andra fall skickas förfrågan direkt till företag - en inbjudan att delta i upphandlingen.

Vill ditt företag vara med och konkurrera om avtalet i en upphandling, behöver ett anbud lämnas in. I de allra flesta fall är upphandlingen öppen för alla leverantörer och kommunen välkomnar alla anbud. Det finns dock en del formella krav som ett anbud måste uppfylla. Dessa krav presenteras i förfrågningsunderlaget som så kallade "skakrav".

För att ditt anbud ska vara giltigt måste bland annat dessa krav vara uppfyllda, så kontrollera detta noga innan anbudet skickas in. Om det uppstår frågetecken eller oklarheter i förfrågningsunderlaget så tveka inte att ta kontakt med kommunen. Tänk på att kontakta kommunens upphandlare i ett så tidigt skede som möjligt.

Checklista

Checklista på saker som gärna bör kontrolleras en extra gång innan anbudet postas alternativt lämnas in:

Checklista för anbud

Kvalificering och utvärdering av anbud

Den struktur som kommunen använder för att utvärdera inkomna anbud utgörs av två faser. Fas ett är "kvalificeringsfasen", det vill säga kraven som ställs på anbudsgivaren. Denna fas delas upp i två olika steg:

  • uteslutningsgrunder - krav som behöver uppfyllas enligt LOU för att inte uteslutas.
  • kvalificeringskriterier - krav som bland annat kan gälla erfarenhet och teknisk kompetens. I detta ingår även att samtliga begärda handlingar bifogats.

När dessa krav är kontrollerade hos de inkomna anbuden, går anbuden vidare till fas två - utvärdering.

Nästa fas är utvärderingsfasen. Här väljer kommunen att anta det mest fördelaktiga anbud baserat på pris, det anbud som efter utvärderingen lämnat det för kommunen mest fördelaktiga anbudet baserat på bästa förhållandet mellan pris och kvalité eller det mest fördelaktiga anbudet baserat på kostnad. Hur utvärderingen sker beskrivs i upphandlingsdokumenten.

Uppdaterad: 2023-11-21

Kontakt

Gun-Britt Nilsson
Upphandlare
0555-421 33
gun-britt.nilsson@grums.se

Postadress:
Grums kommun
664 80 Grums

Besöksadress:
Sveagatan 77