Kontakta sektor barn och utbildning

Kontaktuppgifter till respektive område samt kontaktuppgifter till barn- och utbildningschef, tillika skolchef hittar du här. Inom sektorn jobbar även projektledare och IT‑strateg.

Thomas Nilsson

Thomas Nilsson
Barn- och utbildningschef
0555-421 17
thomas.nilsson@grums.se

Line Monclair
Projektledare
0555-420 20 
line.monclair@grums.se

Göran Gustafsson
IT-strateg
0555-423 22
goran.gustafsson@grums.se

Förskola

Frida Lindberg
Rektor/ områdeschef, ansvarig för barnplaceringar samt öppna förskolan
0555-421 07
frida.lindberg@grums.se

Marie-Louise Dahl
Rektor, ansvarig för förskolorna:
Backvägen, Kullerbyttan, Svalan, Slottsbron, Segmon
0555-422 41
marie-louise.dahl@grums.se

Anne Glans
Rektor, ansvarig för förskolorna:
Kompassen, Viljan, Åshammar, Borgvik och Mossen
0555-421 97
anne.glans@grums.se

Lisbeth Wielbass
Avgiftshandläggare barnomsorg
0555-421 58
lisbeth.wielbass@grums.se

Grundskola F-3, grundsärskola, fritidshem

Susanne Marklund
Rektor område F-3, grundsärskola  
0555-422 06  
susanne.marklund@grums.se

Ingrid Hultberg
Biträdande rektor område F-3, grundsärskola
072-141 62 36
ingrid.hultberg@grums.se

Carina Rååd
Skoladministratör
0555-422 00
carina.raad@grums.se

Grundskola 4-9, grundsärskola, träningsskola, fritidshem

Lennart Nilsson
Rektor/områdeschef
0555-421 86
lennart.nilsson@grums.se

Elin Poignant
Biträdande rektor/utvecklingsledare
0555-421 81
elin.poignant@grums.se

Anna-Karin Elvin
Biträdande rektor/ansvarig Introduktionsprogram IM
0555-421 82
anna-karin.elvin@grums.se

Ulla Johansson
Biträdande rektor
0555-421 83
ulla.a.johansson@grums.se

Helena Kallin
Skoladministratör
0555-421 85
helena.kallin@grums.se

Vuxenutbildning, SFI, gymnasieadministrationen, Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Ulf Borg
Utbildningssamordnare/verksamhetsansvarig
0555-422 35
ulf.borg@grums.se

Uppdaterad: 2022-09-05