Akut hjälp - socialjour

Du som bor i Grums kan vända dig till socialjouren i Karlstad om du är i behov av akut råd eller stöd och ditt ärende inte kan vänta till ordinarie kontorstid.

Händer som håller mobiltelefon

Foto: Mostphotos

Socialjourens telefonnummer och öppettider

Socialjouren handlägger akuta sociala ärenden när ordinarie socialtjänst har stängt. Det gäller ärenden som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider. Det kan till exempel handla om barn som far illa, våld i nära relation eller missbruk.

  • Ring socialjouren på telefonnummer:
  • 054-540 50 54 eller 054-540 54 14

Öppettider socialjour
Söndag-torsdag 16.30-00.00
Fredag-lördag 16.00-01.30

Vid akuta ärenden efter socialjourens stängning, ring 112.

Uppdaterad: 2024-01-08