Valnämnd

Mandatperiod 2023-2026. Valnämnden i varje kommun är lokal valmyndighet. Valnämnden utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler i kommunen, och har hela ansvaret för förtidsröstningen i sin kommun.

Valnämnden i Grums kommun

Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen i veckan efter valdagen. Kommunen svarar för kostnaderna för röstmottagare och vallokaler. Valnämnden har också ansvaret för genomförandet av lokala folkomröstningar. I Grums kommun har valnämnden sju ledamöter.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Länsstyrelsen beslutar om valdistrikt, svarar för den slutliga rösträkningen i alla val och fastställer resultaten vid kommun- och regionsfullmäktigvalen.

Valmyndigheten

Valmyndigheten ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och nationella folkomröstningar. Valmyndigheten utvecklar och underhåller också IT-stödet för hela valadministrationen. Valmyndigheten framställer röstlängder, röstkort, valsedlar och annat valmaterial.

Efter valen fördelar Valmyndigheten mandaten mellan partierna och fastställer vilka ledamöter och ersättare som blivit valda vid riksdagsval och val till Europaparlamentet.

Valprövningsnämnden

Valprövningsnämnden avgör beslut som överklagats. Nämnden består av sju ledamöter. Ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare och får inte samtidigt vara riksdagsledamot. Riksdagen utser ledamöterna.

Ordförande
Agneta Andersson (S)

Vice ordförande
Judith Kisch (M)

Ledamöterna har inte personliga ersättare.

Ledamöter

Namn


Telefonnummer

E-post

Agneta Andersson

(S)

-

agnetavarmskog@gmail.com

Judith Kisch

(M)

070-817 53 87

judith.kisch@hotmail.com

Björn Boström

(S)

070-264 51 81

bjornbostrom@telia.com

Liselott Lindberg

(V)

073-622 43 38

lottali@gmail.com

Jan-Olov Carlsson Skarp

(SD)

-

jan.olov.carlsson.skarp@sd.se

Birgit Sturesson

(C)

070-234 25 82

birgit@agropd.se

Jesper Johansson

(MP)

073-035 90 52

jesper.johansson@mp.se

Ersättare
Gun-Britt Arvholm

(S)

070-549 14 41

arvholmgunbritt@gmail.com

Jörgen Hagström

(S)

072-501 22 31

jorgen_hagstrom@hotmail.com

Ken Rosén

(V)

073-268 66 55

ken_rosen@outlook.com

Hans Liljeqvist

(SD)

-

hasse.tradera@gmail.com

Claudia Jacobs

(M)

076-645 50 92

claudiajacobs@live.se

Anne-Sophie Elwin

(MP)

070-844 07 47

aselwin@gmail.com

Bo Johansson

(C)

070-644 34 22

bodarnole@gmail.com


Uppdaterad: 2024-01-08