Inköp och upphandling

Vill du bli leverantör till Grums kommun? Då är det bra att veta vad du behöver göra för att delta i offentliga upphandlingar. Här finns information om lagar, tillvägagångssätt och kommunens upphandlingar.

Vy över Grums kommun

Foto: Grums kommun

Upphandling

Upphandlaren ansvarar för samordning av kommungemensamma avtal samt övriga upphandlingar som genomförs över gränsvärdet för direktupphandlingar. Upphandlingsfunktionen bistår vid inköp och upphandling. Tillvägagångssättet regleras genom Lagen om offentlig upphandling.

Vad är en offentlig upphandling?

Med offentlig upphandling avses de åtgärder som görs av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal som gäller varor, tjänster eller byggentreprenader.

För att den offentliga upphandlingen ska ske så effektivt som möjligt och bidra till en väl fungerande marknad regleras den i lag.

Syftet med upphandlingsreglerna är att upphandlande myndigheter på bästa sätt ska använda de offenltiga medel som finansierar offenltiga upphandlingar genom att dra nytta av konkurrensen på aktuell marknad och samtidigt ge leverantörerna möjlighet att lämna anbud på samma villkor i upphandlingar.

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

När kommunen ska köpa varor eller tjänster regleras detta genom Lag om offentlig upphandling,  (LOU) 2016:1145 samt Lagen om upphandling inom försörjningssektorn (LUF 2016:1146).

För mer information kring LOU och övriga upphandlingslagar, se sidan:

LOU & regler

Här hittar du kommunens upphandlingar

Kommunens upphandlingar publiceras på e-avrop.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Att hämta upphandlingar och lämna anbud på e-avrop är kostnadsfritt för anbudsgivare.

Det går också att bevaka offentliga upphandlingar genom exempelvis e‑avrop.com eller andra portaler.

Uppdaterad: 2023-12-13

Kontakt

För frågor om Grums kommuns avtal och offentlig upphandling, kontakta:

Gun-Britt Nilsson
Upphandlare
0555-421 33
gun-britt.nilsson@grums.se

Postadress:
Grums kommun
664 80 Grums

Besöksadress:
Sveagatan 77